ЗдравеПУЛС

Спират тока на Окръжна болница заради натрупани задължения

Търговец на свободния пазар поиска „Електроразпределение Юг“ да изключи захранването на УМБАЛ Пловдив на 9 юли

Съгласно Закона за енергетика „Електроразпределение Юг“ е задължена да изпълни заявката на доставчика на електроенергия за изключване на болницата

Токът на бившата Окръжна болница ще бъде изключен заради задължения на здравното заведение. На 27 юни. в „Електроразпределение Юг“ е постъпило официална заявка от компания-търговец на електроенергия за преустановяване на електрозахранването към УМБАЛ Пловдив на 9 юли. Като причина са посочени неизплатени задължения за консумирано електричество на болницата към търговеца на електроенергия. Търговецът е декларирал, че неговият клиент – УМБАЛ Пловдив е уведомен на 26 юни за датата на преустановяването на захранването, информират от „Електроразпределение Юг“.

Предвид обществената значимост на УМБАЛ Пловдив „Електроразпределение Юг“ уточнява, че болничният комплекс получава енергията си от търговец на свободния пазар. УМБАЛ Пловдив заплаща към „Електроразпределение Юг“ единствено цени за ползване на мрежовите услуги на дружеството , които се регулират от КЕВР и не подлежат на пряко договаряне.

„Електроразпределение Юг“ като мрежови оператор е задължен съгласно Закона за енергетиката да спази процедурата и да изпълни заявката, постъпила от доставчика на електроенергия. Ролята на „Електроразпределение Юг“ в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар. В тази  връзка „Електроразпределение Юг“ няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между УМБАЛ Пловдив и избрания от болницата доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н. , допълват от дружеството.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина