ЗдравеПУЛС

Пловдив стана столица на клиничната хематология за 2 дни

Съвременните терапевтични възможности изравняват шанса за излекуване при пациенти на всякаква възраст с малигнени заболявания

Проф. Стефан ГорановПрилагането на съвременните терапевтични възможности на клиничната хематология  изравни шанса за излекуване при пациенти на всички възрасти със злокачествени заболявания на кръвта. Това бе обявено днес по време на пресконференцията за откриващата се днес ХІ–а Национална конференция по клинична хематология. Основната тема на единадесетото издание на форума е „Съвременни терапевтични предизвикателства при възрастни пациенти с индолетни лимфоми и миелом. Контраверсии.“, обяви проф. д-р Стефан Горанов, началник на Клиниката по клинична хематология на УМБАЛ „Свети Георги“.

Той уточни, че с напредването на възрастта честотата на малигнените кръвни заболявания драматично нараства и близо половината от заболелите в страната са над 65-годишна възраст. За разлика от младите хора с подобни болести, при по-възрастните вече има натрупани разнообразни хронични заболявания, засегнали почти всички органи и системи и довели до различни органни дисфункции. Също така често има странични ефекти на провежданата терапия, дори когато дозите са  редуцирани. Възможно е и болните да не могат да се самообслужват. Всички тези съпътстващи здравословни проблеми могат да попречат за провеждане на химиотерапията в пълния й обем, обясни проф. Горанов.

Благодарение на  т.нар „таргетна и молекулярна” терапия, която няма нищо общо с агресивното въздействие на химиотерапията върху всички клетки – както върху малигнените, така и върху всички останали клетки в човешкото тяло, – за кратък период може да се постигне неподозирано успешна досега и във висок процент пълна ремисия, смята проф. Горанов.

Чрез прецизната съвременна диагностика малигнените хемопатии се стратифицират в най-новите класификационни схеми, като едновременно с това се предопределя терапевтичното поведение чрез т. нар. риск-адаптирана терапия за конкретния пациент. Въведена е и изключително строга оценка на терапевтичния отговор и неговото мониториране в цялостната еволюция на болестта. Старите категории за терапевтичен отговор като клинична или хематологична ремисия, отдавна отстъпиха на новите понятия за цитогенетично и молекулярно терапевтично повлияване, разказа проф. д-р Стефан Горанов.

Новите лекарствени продукти в клиничната хематология наложиха промяна на концепцията за повлияване на пациентите. Вече не е непостижимо постигането на най-строго дефинирана пълна ремисия. На преден план излиза нейното консолидиране чрез т. нар. клетъчна терапия, т.е. чрез автоложна или алогенна стволовоклетъчна трансплантация. Трансплантационната програма вече не е терапия на отчаянието, а предварително планиран, съкоординиран с таргетната терапия терапевтичен метод. Тези взаимосвързани методи са в състояние да превърнат малигнените кръвни заболявания в хронично контролируеми болести и да дадат шанс на пациентите да се излекуват, смята проф. Горанов.

През м. юли т.г. в Клиниката по хематология на УМБАЛ „Свети Георги“ заработи третият в страната и първият извънстоличен център по стволовоклетъчна трансплантация. В момента в него четирима пациенти са в предтрансплантационен период. Звеното разполага с 4 специални бокса, в които са спазени изискванията за висока стерилност и противоналягане, и с апаратура за извличане, съхраняване и трансплантация на кръвотворни стволови клетки. В сектора има агрегат, който при прекъсване на ел. захранване може да осигури работата на фризерите за съхраняване на стволовите клетки.

ХІ–ата Национална конференция по клинична хематология се провежда от 9 до 11 октомври в Пловдив в хотел „Империал“. Нейни организатори са Клиниката по клинична хематология на УМБАЛ „Свети Георги“ и Българското медицинско сдружение по хематология.

146 хематолози от страната и 10 техни колеги от Република Македония ще вземат участие в конференцията. Лекторите – доценти и професори, водещи специалисти от университетските клиники по хематология в България и двама гост-лектори от Македония, ще изнесат над 20 обзорни и пленарни доклада в три научни сесии и 4 сателитни симпозиума. Основна тема на голям брой обзорни доклади за „терапевтична стратегия – 2014 г.” ще включва преглед на последните терапевтични достижения при лимфомите и миеломната болест, изборът на най-подходящия терапевтичен режим, нашите резултати  и преглед на международните препоръки. Ще бъдат представени конкретни случаи от настоящата година – от поставянето на диагнозата, вземането на решение за подходящо лечение, мониториране и ремисия. Терапевтичните проблеми при възрастни пациенти също ще са обект на сериозни разисквания в рамките на ХІ–ото издание на форума.

Конференцията е акредитирана от Eвропейската хематологична асоциация (ЕНА)  и посочена като научно събитие за хематолозите в Европа.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина