ЗдравеПУЛС

Архитектите на Пловдив: Чашата на търпението преля

От КАБ искат законодателни промени, касаещи опазването ни на културно историческо наследство

Продължава работата по архитектурния конкурс за тютюневия град, въпреки пожара

От години пловдивските архитекти и пловдивската културна общественост изразяват притесненията си относно съдбата и състоянието на недвижимото културно наследство на Пловдив и особено на сградите от Тютюневия град. 
Смятайки за важно опазването на идентичността и духа на това място от града ни и във връзка с избирането на Пловдив за европейска столица на културата през 2019, Камарата на архитектите в България, Регионална колегия Пловдив организира в рамките на Архитектурен форум Пловдив 2016 национален архитектурен конкурс, озаглавен:
„Тютюневият град на Пловдив- идентичност, обновяване, приобщаване“.
Основна цел на конкурса е на база на направените професионални предложения да се изведат насоки и направления за развитието на тази територия, които да бъдат предоставени под подходяща форма на община Пловдив. 
За съжаление точно, когато конкурсът е в ход се случиха последните събития, които засегнаха знакови сгради от тютюневите складове, опожарени пред очите на всички.

Тези събития преляха чашата на търпение ни и станаха повод за обръщението ни към цялата общественост с нашето отворено писмо.

Настояваме Община Пловдив и Министерство на културата да предприемат спешни действия за аварийно укрепване на останалите след пожара фасади от тютюневите складове.
Дървените подови и конструктивни елементи са безвъзвратно загубени, но външните монолитни фасадни стени са с минимални поражения и укрепването им в настоящия момент ще ги обезопаси, съхрани и даде възможност за тяхното реставриране и вписване в бъдещите архитектурни решения при възстановяване на пострадалите сгради.

Настояваме за спешни законодателни промени.
Очевидно Законът за културното наследство в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен паметниците на недвижимото културно наследство. Затова категорично настояваме за:
-Да се създадат законови условия за подпомагане на собствениците на сгради паметници на културата от страна на община и държава. 
Това би могло да стане чрез данъчни облекчения, чрез поемане на разходите по подръжка на фасадите от общински или държавен бюджет, чрез обезпечаване на средства за изграждане и поддръжка на техническата инфраструктура, чрез създаване на целеви фондове и т.н.
-Да има законови правила, с които да могат да се конфискуват имоти- недвижими културни ценности в полза на общината или държавата, когато техните  собствениците не полагат нужните грижи или ги похабяват чрез начина, по който ги ползват.
-Действията при доказано умишлено унищожаване на културна ценност да се криминализират.
-Да се подобри ефективността от работата на държавните и общински контролни органи, отговорни за опазването на културното наследство, които към настоящия момент търпят основателна критика.

Продължаваме работата по архитектурния конкурс за Тютюневия град.
Съветът на КАБ Пловдив взе решение, да не спира работата по архитектурния конкурс след събитията по опожаряване на тютюневите складове, а напротив да разшири конкурсното задание с концепция за бъдещото развитие на тази територия при новите условия, коятода положи началото на интензивен процес от събития и културни мероприятия за навременното опазването на Тютюневия град.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина