ЗдравеПУЛС

Откриват 32 работни места за хора с увреждания в Пловдив

Изграждат социално предприятие с пари от Европа

32 нови работни места за хора с различни видове увреждания ще бъдат създадени в ново социалното предприятие, което ще бъде изградено в Пловдив с европейски средства. Финансирането на стойност 379 859 лв. е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Разработеният в отдел „Бизнес развитие и международно сътрудничество“ проект е класиран на 7-мо място от общо 800 проекта, одобрени по процедура „Развитие на социалното предприемачество“.

Наетите по проекта хора със специални потребности ще бъдат обучени да изпълняват дейности, свързани с производството на промоционални материали като текстилни торбички и магнити за хладилник.

Наред с това са предвидени различни интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група. За постигане на тази цел ще бъдат наети психолози и социални консултанти, които да работят с хората с увреждания за подобряване на тяхната мотивация, психологическо състояние и социални умения. На работниците с увреждания ще бъде предоставено обучение за повишаване на социална им компетентност.

Социалното предприятие ще бъде управлявано с помощта на директор и счетоводител. Петима работници и шестима наставници, всички те от целевата група на безработните и неактивни лица, ще бъдат наети допълнително, за да подкрепят производствения процес. Проектът предвижда още провеждането на анализ на потребностите с цел създаването на работеща маркетингова стратегия. За популяризиране на продуктите на социалното предприятие ще бъдат използвани платформи в социалните медии и уебсайтове.

Партньор на Община Пловдив по проекта е Националният алианс за работа с доброволци.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина