БългарияГрадътНовиниОбщина Пловдив

Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци

Стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2023 г.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2023 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2023 г.
Втора вноска – до 31.10.2023 г.
/на предплатилите за цялата година до 02.05.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2023 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2023 г.
За второто тримесечие – до 02.05.2023 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2023 г.
За четвъртото тримесечие – до 31.10.2023 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2023 Г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2023 Г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията си може да платите по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОНАДРЕСРАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН”ул. „Радецки” №18А08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН”бул.”Македония” №73А08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН”бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН”ул.”Вечерница”№ 1А08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН”бул.”Шести септември” № 27408.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ”бул.”Освобождение” № 6308.30 ч. – 17.00 ч.
 • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
 1. Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400
 2. Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100
 3. Такса за битови отпадъци и лихви 442400
 4. Данък върху превозните средства и лихви 442300
 5. Туристически данък и лихви 442800
 • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
 • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД;
 • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони: 

 • Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; 
 • Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947; 
 • Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, 
 • както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина