БългарияВластКултураНовини

Ще има ли един учебник по предмет?

„Учебните програми са отворени за обществено обсъждане на базата на мнението на експертите от 2022 г. Там са предвидени облекчения от гледна точка на отпадане на теми и фактологичен материал“, това съобщи министърът на образованието проф. Галин Цоков в „Денят започва“ по БНТ.

Бившият преподавател в ПУ коментира, че ограничаването с един учебник по предмет не би било добър подход. Той обаче е категоричен, че трябва да се балансира по отношение на одобряваните учебници.

Според министъра амбицията на ведомството и управляващите е промените в учебните прогрaми да доведат до намаляване на фактологическата сложност.

От МОН предлагат повече психолози в училищата и детските градини, както и активна работа с родителите за по-малко агресия в училище. Това са част от мерките на Министерството, които са в общия план за действие във връзка с агресията, които бяха съобщени на брифинг в Министерския съвет от министър Галин Цоков след работна среща при министър-председателя акад. Николай Денков в четвъртък.

„Мерките, които предлагаме, ще се разгърнат в средносрочен и дългосрочен период, но това е устойчивият начин да подобрим системата“, подчерта проф. Цоков.

Той акцентира, че за справянето с проблема е важна и работата с родителите, както и привличането им в училищни дейности и събития, свързани с възпитание в традиционните ценности.

Много важно е да работим за развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата”, каза още министърът.

Сред набелязаните цели е и привличането на повече специалисти, като се насочат предимно към детски градини и училища, в които има по-голям брой прояви на агресивно поведение и насилие. По думите на министъра важна роля имат и менторите. Целта е през следващата година те да могат да действат на територията на отделните области и да провеждат консултации в училища с по-сериозни прояви на тормоз. „Знаем обаче, че е трудно да обхванем всяко отделно училище. Затова планираме и разкриването на екипи за медиация на конфликти в училищната среда“, каза още Галин Цоков. Те ще включват педагогически специалисти, психолози, юристи и други специалисти и ще действат на регионално ниво.

Планира се и среща с представители на ученическото самоуправление, като целта е децата да бъдат въвлечени в противодействието на насилието и тормоза в образователните институции и засилване на ученическото самоуправление, стана ясно от думите на проф. Цоков. Обсъжда се и подобряване на работата с ученическите организации, които да са в подкрепа на ръководителите на образователните институции.

През тази година се инвестират около 300 хил. лева по модул от Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, насочен към създаване на сигурна училищна среда. Отделен компонент в нея е работа с родителите. „Ще работим за увеличаване на този финансов ресурс, но и за по-таргетирани дейности за родителите, защото тяхната ангажираност в процеса е ключова“, посочи министърът и обясни, че целта е да се обхванат и детските градини.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина