Община Родопи с прогноезн бюджет на Плана за интегрирано развитие за над 230 милиона лева

Новини

С пълно мнозинство приеха ПИРО в общинският съвет

Общинският съвет на община „Родопи” прие Плана за интегрирано развитие на общината с времеви хоризонт до 2027 година. Основополагащият документ, който е с огромно значение по отношение на развитието на всички 21 населени места в следващите седем години беше подкрепен от всички 24 общински съветници, присъстващи в залата.

Неговата цел е община „Родопи” да се превърне в бързоразвиващ се район, с ускорено икономическо развитие, насърчаване на предприемачеството и привличане на чужди инвестиции, демографски подем, подобряване на социалната среда и екологичната инфраструктура.

Прогнозният бюджет на Плана за интегрирано развитие на община „Родопи”е за над 230 милиона лева, които да се осигурят от Европейски фондове, от републиканския бюджет, този на общината и от други източници.

„ Община „Родопи” е една от най-динамично развиващите се общини. В последните години тя се превръща в чудесно място за живот и зона за отдих и туризъм. Планът е разработен в насока към обновяване на средата за живот, в подкрепа на местната икономика и равен достъп във всички населени места до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности”, каза по време на сесията кметът на общината Павел Михайлов. Той посочи, че първите проекти, на които ще заложи, ще бъдат в образователната инфраструктура.

„ Населението се увеличава все повече, а все повече млади хора инвестират в жилищно строителство на нашата територия. Затова в бюджета за следващата година ще предвидим сериозна сума за проектиране на разширения на детските градини в населените места”, каза кметът и припомни, че предстои да стартира строителството на чисто нова детска градина в Браниполе за над 4,5 милиона лева.
След разговор на кмета на общината Павел Михайлов с представители на ИК „Стоп на кариерите в Белащица” беше поставен въпросът за включване в Плана на зоната около параклис „Свети Спас” край селото, като туристическа дестинация с обособяване на пешеходни маршрути от селата Марково и Белащица.

„ Настоявам параклисът и територията около него да бъдат включени в приоритета за устойчиво развитие на туризма. Мястото е разположено в района на кариерите над Белащица. Надявам се, че днешното решение ще бъде силен аргумент пред отговорните институции, които трябва да решат дали дейностите за добив на инертни материали в района ще продължат или общината ще се развива като просперища и желана за живеене община”, коментира на финала на днешното заседание кметът Павел Михайлов.
Планът за интегрирано развитие ще бъде публикуван в оконачателния си вариант на официалната страница на община „Родопи”.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.