Новини

Евробарометър: Европейците искат единен отговор на ЕС на агресията на Русия

Проучването „Стандартен Евробарометър“* от лятото на 2022 г. показва, че гражданите имат все по-голямо доверие в ЕС и продължават силната си подкрепа за отговора на ЕС на руската агресия срещу Украйна. Огромно мнозинство от гражданите на ЕС подкрепят инвестициите в енергия от възобновяеми източници и действията за намаляване на зависимостта на ЕС от руските енергийни източници. Одобрението за еврото е достигнало най-високото си равнище досега.

Европейците обаче са все по-загрижени за икономическото положение в ЕС и в собствената им страна.

Общо възприятие за ЕС

Проучването на Евробарометър, проведено през юни—юли 2022 г., показва, че 65 % от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС — увеличение с три пункта в сравнение с подобно проучване, проведено през януари—февруари тази година, преди агресията на Русия срещу Украйна. Положителният имидж на ЕС понастоящем е 47 % (+ 3 процентни пункта), което е най-високото му равнище от есента на 2009 г. насам, а 36 % от анкетираните имат неутрално и 16 % отрицателно мнение за ЕС. Освен това 49 % от европейците са склонни да имат доверие в ЕС (+ 2 процентни пункта), а 34 % са склонни да се доверяват на своите национални правителства.

Отговорът на руското нашествие в Украйна

В съответствие с предишните проучвания гражданите потвърждават силната си подкрепа за отговора на ЕС на агресивната война на Русия срещу Украйна. Що се отнася до действията на ЕС, най-голямо одобрение получава хуманитарната помощ (92 %), следвана от посрещането в ЕС на бягащите от войната украинци (90 %). 78 % от европейците подкрепят икономическите санкции, наложени от ЕС на руското правителство, дружества и физически лица. Почти седем от десет интервюирани (68 %) подкрепят финансирането на доставката на военно оборудване за Украйна. Абсолютното мнозинство от анкетираните са доволни от реакцията както на ЕС (57 %), така и на своите национални правителства (55 %).

Енергия и енергийна сигурност

Преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС са съгласни, че ЕС следва да инвестира във възобновяеми енергийни източници (87 %), да намали зависимостта си от руските източници на енергия (86 %) и че газохранилищата в държавите от ЕС следва да бъдат запълнени бързо, за да се даде възможност за непрекъснати доставки на газ през зимата (86 %). Освен това 85 % смятат, че повишаването на енергийната ефективност ще ни направи по-малко зависими от производителите на енергия извън ЕС, а 83 % подкрепят идеята държави — членки на ЕС, да закупуват съвместно енергия от други държави с цел получаване на по-добра цена. 78 % от респондентите заявяват, че наскоро са предприели действия за намаляване на потреблението си на енергия или че планират да го направят в близко бъдеще.

Икономиката и еврото

Положителното възприемане на положението на европейската икономика е намаляло с 5 процентни пункта от началото на 2022 г. и понастоящем е на равнище от 40 %. По-голямата част от респондентите (51 %, + 6 процентни пункта) считат, че понастоящем европейското икономическо положение е лошо. Освен това положителната представа за състоянието на националната икономика също е намаляла с 5 процентни пункта до 34 %, като 64 % от отговорилите смятат, че състоянието на националната им икономика е лошо (+ 5 процентни пункта). Повечето респонденти очакват състоянието на националната икономика да се влоши през следващите 12 месеца (53 %, + 22 процентни пункта).

Същевременно одобрението за еврото расте, достигайки най-високото си равнище досега: осем от 10 респонденти в еврозоната (+ 3 процентни пункта) и 72 % в ЕС (+ 3 процентни пункта) подкрепят Европейския икономически и паричен съюз с единна валута — еврото.

Повече от половината европейци (56 %) считат, че най-големият пакет от икономически стимули на ЕС — NextGenerationEU — може да донесе ефективен отговор на сегашните икономически предизвикателства.

Основни опасения на европейците на равнището на ЕС и на национално равнище

Основните опасения на европейците отразяват песимистичното възприемане на икономиката.

Както на национално равнище, така и на равнище ЕС инфлацията и енергията претърпяха рязко увеличение и сега са съответно на първо и второ място. На въпроса кои са най-значителните проблеми, с които се сблъсква ЕС в момента, над една трета от анкетираните споменават „повишаването на цените/инфлацията/издръжката на живота“ (34 %, + 10 процентни пункта от февруари насам и сега на първо място) и „енергийните доставки“ (28 %, + 12 процентни пункта и сега на второ място, а преди на седмо) заедно с „международната ситуация“ (също 28 %).

„Повишаването на цените/инфлацията/издръжката на живота“ е едно от основните опасения и на национално равнище за повече от половината запитани (54 %, + 13 процентни пункта), следвано от „енергийните доставки“ (22 %, + 11 процентни пункта) и „икономическото положение“ (20 %, + 1 процентен пункт). Това не е изненадващо, тъй като повече от шест от десет анкетирани (62 %) заявяват, че войната в Украйна е имала сериозни последици за личните им финанси.

COVID-19

Гражданите продължават да имат положително отношение към националните мерки и действията на ЕС в отговор на пандемията от коронавирус. Повече от половината от анкетираните са доволни от мерките, предприети от тяхното правителство и от ЕС за борба с пандемията от коронавирус (и за двете 56 %). Освен това удовлетвореността от реакцията както на равнище ЕС, така и на национално равнище, се е увеличила в 23 държави членки. Доверието, че ЕС ще взема правилните решения в бъдеще в отговор на пандемията от коронавирус, също се е увеличило и сега то се споделя от над шест на десет анкетирани (63 %, + 3 процентни пункта).

 

*Лятното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2022 г. (EB 97) е проведено чрез интервюта на живо в периода от 17 юни до 17 юли 2022 г. Интервюирани са били 26 468 граждани на ЕС в 27-те държави членки.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина