БългарияНовиниСъдТемида

Апелативният съд: „Куршум джамия” е на Община Карлово

Пловдивският апелативен съд отмени изцяло решение на Окръжен съд – Пловдив от 03.10.2013г., постановено, с което собствеността на „Куршум джамия“ в Карлово, е била върната на Мюсюлманското изповедание.

Делото в Апелативен съд е образувано по жалба на община Карлово срещу решение на Пловдивския окръжен съд, с което Община-Карлово е осъдена като собственик на „Куршум джамия“ да предаде владението на имота на Мюсюлманското изповедание. 

Апелативните съдии приемат, че до 9.09.1944 г. имотът е бил собственост на Карловската мюсюлманска вероизповедна община, правоприемник на която е Мюсюлманското изповедание. След това, имотът е отнет без правно основание и придобива статут на публична общинска собственост, което е пречка за реституирането му на Мюсюлманското изповедание.

Имотът е придобил статут на публична общинска собственост по силата на закона, тъй като по плана от 1998 г. теренът е отреден за зеленина, което благоустройствено мероприятие е и реализирано чрез оформянето на зелени площи с алеи и пейки за отдих, а намиращата се в него „Куршум джамия“, с оглед характера й на култова сграда, общодостъпна като разположена в терен за парк и отдих, с историческа значимост, предвид битието й през различни векове и епохи на развитие на населеното място, и архитектурно-художествена ценност, каквато и е призната, тъй като през 1976 г. е обявена като недвижим архитектурно-художествен паметник на културата, е предназначена за трайно задоволяване на културните потребности на населението на Карлово и околността.

По тези решаващи съображения искът за собственост, предявен от Мюсюлманско изповедание е отхвърлен. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

Припомняме, че казусът с „Куршум джамия” предизвика масови протести в Карлово, Стара Загора и Пловдив през 2014 г. При този под тепетата се стигна до сблъсъци с полицията и кървави сцени.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина