КриминалеНовини

Два инцидента с газови бутилки за седмица от началото на годината в Пловдив

Има един загинал и един пострадал

От Пожарната напомнят правилата за безопасната им употреба

В началото на настоящата 2019-та година, само в рамките на седмица на територията на регион Пловдив се случиха два неприятни инцидента, при които има един загинал и един пострадал при употреба на газови бутилки. В тази връзка и с цел предотвратяването на случаите от такъв характер, Ви напомняме основни правила при използването на уреди с газ пропан-бутан:

 – НИКОГА не поставяйте бутилката в тавански помещения, мазе или в близост до вентилационни отвори, монтирани на пода. В случай на изтичане, пропан-бутанът се събира в местата под нивото на терена и може да образува там експлозивни смеси.

НИКОГА не оставяйте бутилката в близост до източници на топлина, защото налягането в бутилката ще се повиши. Бутилките да се инсталират винаги в помещения, където се осъществява добра вентилация. Вратата на помещението трябва да се отваря навън. В затворени помещения не се позволява монтиране на уреди без термозащита. Основната цел на термозащитата е да прекъсне притока на газ при евентуално изгасяване на пламъка. При голяма консумация изгорелите газове трябва да се отвеждат навън посредством комин. Забранено е наличието на повече от две бутилки – работна и резервна, в помещение. Когато не ползвате газовата бутилка за продължителен период, изнесете я навън.

ВИНАГИ използвайте и складирайте бутилките във вертикално положение.

Ползване на газови уреди:

При закупуване на газови уреди се информирайте какво налягане трябва нормално да осигурите и закупете съответен редуцир-вентил ( основната му функция е да подава постоянно и определено налягане към уреда). Това е от изключителна важност за добрата работа на уреда.  НИКОГА не се опитвайте да модифицирате редуцир-вентила.  Внимателно прочетете инструкциите за експлоатация, относно използвания  уред.  Убедете се, че е с вградена термозащита, задължителна за употреба на газови уреди в затворени помещения.

Поддръжка:

Като всеки друг уред, газовите уреди се нуждаят от редовна почистване и технически преглед. В идеалния случай, газовите печки, газовите бойлери трябва да се преглеждат веднъж годишно за безопасност и продължителна употреба. Вижте адресите и телефоните на сервиза посочен в гаранционната Ви карта. Пазете я и ползвайте само квалифицирани техници за сервиз и поддръжка на уреда.

Вентилация:

Всички горивни процеси изискват наличие на кислород, така че трябва да има вентилация, която да осигури достатъчен приток на пресен въздух за ефективна и безопасна работа на Вашата инсталация.

Внимание: Всеки опит за модифициране /приспособяване/ на газов уред или оборудване може да бъде изключително опасен!

На какво да се обърне внимание

Гуменото уплътнение на вентила да е в добро състояние. Много важно е да се постави правилно редуцир-вентила за да се осигури херметичност на връзката. В зимни условия е възможна липса на налягане (необходимо темпериране), заледяване на вентила (да се облее с топла вода). Пристягащи скоби – дали са много натегнати, до степен прерязването на маркуча?  Маркуч – пътят на гъвкавия маркуч възпрепятстван ли е, т.е. дали същия се прегъва?.  Уред – дюзите замърсени, запушени ли са? Термозащитата в ред ли е?  Обърнете се към лицензиран сервиз за ремонт на газови уреди, при непълно изгаряне.

Забранено е нагряването на бутилката с открити пламъци или нагревателни уреди!  Пазете завеси и пердета далеч от пламъка на газовия уред. НИКОГА не оставяйте без надзор работещ газов уред.  Не оставяйте деца да манипулират бутилката или газовите уреди.

Как се образува CO(въглероден оксид)?

Въглероден оксид се образува при непълно изгаряне на газообразни, течни и твърди горива. Основна причина за появата му при ползването на газови уреди е лоша инсталация, настройка или недобро поддържане на същите. Образуването на СО може да се дължи също и на недостатъчна вентилация, ако отдушниците са блокирани или уреда /инсталацията/ не работи правилно. Какви са индикаторите за наличие на СО?: –  Жълти или  кафяви петна около и по повърхността на уреда. –  Усилване на пламъка от време на време. – Увеличена кондензация от вътрешната страна на прозорците.

Трябва да помните, че СО не може да бъде разпознат със сетивата на човека. За да сте сигурни и в безопасност, газовите уреди и инсталации трябва да са инсталирани, поддържани и проверявани от оторизирано лице.

Няколко индикации за опасност при употреба на газови отоплителни печки: – ако пламъка /горенето/ не е равномерно; ако плочите са повредени напукани, прогорени, уплътненията между тях са с нарушена цялост; ако виждате над тях синя мъгла; ако страдате от главоболие докато ползвате уреда.

Как да реагираме:

Изключете уреда, инсталацията. Отворете вратите и прозорците и проветрете помещението. Посетете веднага личния си лекар, повикайте оторизирано лице да прегледа газовия уред /инсталация/. Газовите печки трябва да се преглеждат преди всеки отоплителен сезон. При съмнения за непълно изгаряне, повикайте оторизиран техник.

При изтичане на газ незабавно се обадете на Спешния телефон  112 !

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина