Започва кандидатстването за помощ за неприети в детска градина деца

Градът Новини

Родителите на неприетите в детска градина деца вече могат да кандидатстват за компенсиране на извършените разходи пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им през учебната 2021/2022 година. Новите разпоредби включват възможности за определяне на райони за обхват на децата в общините с районно деление.

Действащи студенти, които са последна година от обучението си по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ще могат да осъществяват дейности по отглеждане и обучение на децата съгласно допълнението на чл. 4, ал. 4 от Наредбата.

Сроковете за подаване на кандидатури са до 5 ноември- за получаване на компенсации за цялата учебна година, и до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.