ГрадътКултураНовини

Приемането на предложения за удостояване с Награда „Пловдив“ започва на 1 април

Крайният срок за подаване на предложения е 19 април, 17.00 часа

От понеделник, 1 април, започва набирането на предложения за удостояване с Награда „Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2023 година.

Награда „Пловдив“ се присъжда по една в следните 12 категории:

–        Художествена литература и хуманитаристика;

–        Художествен превод;

–        Журналистика в сферата на културата;

–        Архитектура и естетизация на градската среда;

–        Музика;

–        Танцово изкуство;

–        Театър;

–        Изобразително изкуство;

–        Аудио-визуални изкуства и фотография;

–        Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;

–        Произведение на изкуството, предназначено за деца;

–        Съвременни мултижанрови изкуства.

Краен срок за внасяне на предложения: 19 април 2024г., петък, 17.00 часа

Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.)

Кой може да внася предложения?

Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.

Как се внася?

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1).

Статута и формуляра – Приложение №1, можете да изтеглите от сайта на община Пловдив – www.plovdiv.bg  на началната страница, в долната част в банер – лентата с надпис „Награда Пловдив“, както и от раздел „Култура“ в менюто – Награда „Пловдив“. Попълнете формуляра с Вашето предложение, като посочите задължително и раздела.

Внасянето на предложения може да стане по 3 начина до 19 април, 17.00 часа!

1.      Можете да използвате платформата за директно попълване на формуляр в сайта на Награда „Пловдив“  на адрес https://nagradaplovdiv.bg/ в рубриката „Подай предложение за награждаване“.

2.      Изтеглете формуляр, попълнете с Вашето предложение, изпратете по електронен път на имейл: [email protected]

3.      Внесете на хартия в деловодството на община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 19 април, 17.00 часа.

Забележка: В случай, че има приложения към формуляра, напр. книги, чертежи и др., които не могат да бъдат изпратени на електронна поща, същите следва да бъдат внесени в деловодството на Община Пловдив (пл.„Ст. Стамболов“№1) с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 19 април, 17.00 часа.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. АРХЕО-КУЛ-ТУРИСТЪТ на баскетБОЛНИЯ мозъклия следва да се откаже от МОНОПОЛА ВЪРХУ НАГРАДА „ПЛОВДИВ“

    годишно тя трябва да покрива поне ТРИ дузини поприща =36 бройки, ако трябва да се разшири производствената мощност на леярната че като не произвеждаме нищо ценно, поне да се награждаваме и да се хабилитирваме

    ‘някой да остана без доцентура…“

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина