Платено обучение „Политология“ и „Национална сигурност“ в ПУ

Градът Новини
ПУ

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява прием за платено обучение в специалности „Политология“ и „Национална сигурност“. Това съобщи проф. д.н. Румен Кънчев – експерт по международна сигурност и геополитика и преподавател във висшето училище.

За миналата академична година в Пловдивският университет бяха приети над 80 студенти първи курс в специалност „Национална сигурност“ и 15 – „Политология“, въпреки че местата за държавна поръчка бяха доста по-малък брой, обяснява проф. Кънчев.

Тази години ще бъде следван същия модел. На желаещите над утвърдената от Министерски съвет бройка от 20 места за национална сигурност и 17 за политически науки държавна поръчка ще бъде предложено платено обучение, което е по същите програми и отговаря на същите високи критерии.

Практически студентите държавна поръчка и платено обучение се обучават заедно, така че разлика в качеството на подготовката им не съществува, допълва професорът.

Според проф. Кънчев засиленият интерес към двете специалности може да бъде обяснен с две основни причини.

Първата е рязко изострената международната среда за сигурност през последните месеци след войната между Русия и Украйна, която води до засилен интерес към проблемите като на глобалната, така и на националната сигурност.

А втората е сериозният академичен потенциал, който е привлечен да преподава тези науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Става дума за преподаватели не само с водещи в областта академични постижения, но така също за хора, които имат солиден управленски опит, тъй като са работили на високи управленски позиции както в системата за национална сигурност, така и на политическите нива, на които се вземат управленските решения в тази област.

Съчетаването на тези два елемента правят много ефективно обучението по политология и национална сигурност в ПУ, подчертава проф. Кънчев.

В катедра “Политически науки и национална сигурност” на ПУ е разработен нов и специфичен само за Пловдивския университет модел на обучение, който се доближава до модела на обучение в такива реномирани университети като Reading University (Лондон), който готви английските специалисти по геополитика, геостратегия, и национална сигурност, университета George Washington (Вашингтон) и др. Централен момент в методологията на обучението е опита да се постигне синергия между политическата наука и науката за национална сигурност. В този смисъл се интегрира, доколкото това е възможно, обучението в тези науки, каквато всъщност е една от важните тенденции в развитието на световната наука днес.

Проф. Кънчев посочи, че всеки, който в тази и следващите години кандидатства в специалностите „Национална сигурност“ и „Политология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ще получи отлично обучение от високопрофесионален преподавателски състав и реални шансове за намиране на работа.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.