АктуалноГрадътНовиниОбразование в Пловдив

Наръчник за кандидат-гимназисти и техните родители за 2024/2025г.

Подробен график с всички дейности, през които трябва да минат във времето учениците, за да бъдат успешно записани в избраната специалност

Остават два месеца до датата на първата матура за седмокласниците и за всички тях това време ще е изпълнено не само със засилена подготовка по съответните предмети, но и с избор на училище, съобразяване със срокове и всякакви други административни формалности.

Ето и най-важните сред тях:

Официално утвърдените дати за НВО след седми клас през тази учебна година са както следва:

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Първата стъпка за учениците ще е:

  • Издаване и предоставяне на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 17.06.2024 г. вкл.

Те ще бъдат предоставяни от училището и чрез тях се осъществява входът в електронната система за кандидатстване https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп.

След полагането на изпитите следва процесът по оценяване работите от НВО – от 22.06 – 29.06.2024 г. и впоследствие обявяване на резултатите от НВО – до 02.07.2024 г. вкл.

В периода 08 – 10 юли 2024 г. започва подаването на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  То може да стане по два начина: онлайн или чрез попълване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

За първи етап на класиране учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой учебни заведения, едновременно в повече от една област. 

В заявлението за участие в първи/втори/трети/четвърти етап на класиране желанията трябва да са подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания!

Обявяване на първи етап на класиране – до 12 юли 2024 вкл.

Учениците, които не са класирани на І етап, участват във ІІ етап на класиране автоматично.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 15 – 17 юли 2024 г.  Учениците, които са класирани по второ или следващо желание, могат да участват във ІІ етап на класиране, като подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране, само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 19 юли 2024, a записването ще се проведе в периода  22 – 24 юли 2024 г.

На 25 юли 2024 г. ще бъдат обявени свободните места за ІІІ етап на класиране. За участие в ІІІ етап на класиране заявление се подава на 26 и 29 юли 2024 г. само за обявените свободни места, а обявяването на резултатите от третия етап на класиране  ще бъде известно до 30 юли 2024 г. Записване на класираните ученици на трети етап на класиране ще се проведе на 31 юли и 01 август 2024 г

Незаетите места за ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до до 02 август 2024 г. вкл. Подаването на заявление за участие в четвърти етап на класиране ще бъде на 5 и 6 август 2024 г, като списъците с приетите ученици ще бъдат обявени до 7 август 2024 г. вкл. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране ще бъде на 8 – 9 август 2024 г.

Незаетите места след ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 12 август 2024 г., а попълването им ще се осъществи до 11 септември 2024 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

За всякаква подробна и актуална информация може да следите сайта на РУО – Пловдив.

Веселина Михайловска

Създава съдържание, насочено към туристите и гостите на Пловдив и отговаря за рекламната и маркетингова стратегия на медията и популяризирането на съдържанието ѝ.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина