Страни извън Европейскя съюз имат интерес към „Пловдив 2019”

Гласове

Времето за идеи мина, сега започват проектите

Все още няма подаден нито един проект

ФОРУМ2019, разясняващ начините, условията и предимствата при кандидатстване за финансиране от фондация „Пловдив 2019” се проведе по-рано днес, а интересът бе повече от огромен. Голямата конферентна  зала в Дома на културата „Борис Хрисов” се препълни от желаещи да присъстват и разберат с подробности как точно да подготвят проектите и документацията си.

В началото на двучасовия форум, екипът на фондация „Пловдив 2019” на дълго и широко премина през основните стъпи, по които всеки един желаещ да кандидатства ще премине, като обясниха подробно и едновременно с това показаха в самия сайт на фондацията, документите, които трябва да се попълнят, изискванията към тях, а разбира се, откликнаха и на въпроси от публиката, когато нещо не беше съвсем ясно.

Всички желаещи могат да кандидатстват в двете отворени програми, едната е за нови проекти, а другата е за проекти от апликационната книга на Пловдив. Сроковете, в които кандидатите, желаещи да участват с нов проект, трябва да подадат документи, са 3: първият е до 10 юли, 10 октомври и 10 декември 2016 година. Що се отнася до отворената покана по проекти от апликационната книга, срокът е само 1 и той е 10 декември тази година. Няма шанс бюджетът да не достигне за онези от вас, които ще подадат своите проекти през декември, успокоиха от фондацията. Те заявиха още, че към момента разполагат само със средства, отпуснати от общината. Уточниха, че към момента, в офиса на фондацията не е пристигнал нито един проект, но има още 10 за подаването им.

Важно уточнение, което бе направено за всички е, че всеки проект, който кандидатства, трябва да е освен на български език, така и на английски. Тъй като се изяви интерес от страни, които не са в рамките на Европейския съюз, то те задължително трябва да преведат документите на български език, каквато е разпоредбата според българското законодателство.

Друго важно уточнение е, че кандидатурите се приемат изцяло електронно, т.е. пакетът с документи трябва да бъде сканиран и изпратен на „Пловдив 2019”. Документите, обаче, трябва да се ксерокопират, а копията също да бъдат предадени на фондацията, в случай на одобрение.

Времето за идейни предложения мина, това трябва да е ясно, заявиха от фондацията. Време е да започнем работата по проектите, а „Пловдив 2019” нито има желание, нито намерение, да работи сама. Ние и вие (визирайки всички присъстващи) сме екип, тук сме, за да ви помагаме, заяви артистичния директор на фондацията Светлана Куюмджиева.

В самия сайт на фондацията, цялата процедура е описана изключително подробно. И все пак, ако има възникнали въпроси, има обявени 3 дати, в които всеки може да отиде до офиса и да получи пълна и изчерпателна информация. За следващия месец, датите са 7, 14 и 28 юли.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.