БългарияГероите на деня

Атанас Кръстанов, бивш кмет на община „Родопи“: Идеята на Павел Михайлов да управлява с Обществени съвети в селата заслужава адмирации

Автор: Атанас Кръстанов, бивш кмет на община "Родопи"

Атанас КръстановВъпросът за развитието  и усъвършенстването на местното самоуправление е от фундаментално значение за успешното развитие на общините от селски тип. Неоснователното му подценяване от всички кметове и общински съвети, управлявали община „Родопи“ през последните години, доведе до това, че населението в отделни села беше изолирано от управлението и решаването на собствените си проблеми.

Идеята на кандидата за кмет на "Родопи" Павел Михайлов да се възроди местното самоуправление с прякото участие на хората в селищата на общината е положително явление, заслужаващо подобаващо внимание и адмирации.

Управленската програма, която предлагат, дава основание да вярваме,че ако бъде избран за кмет, ще направи необходимото проблемите на селата да се обсъждат, да се предлагат решения от местната общественост, а не на „Джумаята“ от частни съдебни изпълнители. Както и от чиновници и съветници, които в голямата си част нямат никакви допирни точки с тези проблеми. Казвам това, защото редица селища  от общината нямат представителство в местния парламент, а другите са с по двама, трима до четири съветници. В тази връзка приемам за естествено и удачно виждането на г-н Михайлов за изграждане на Обществени съвети по населени места и към общинския кмет. Веднага ще отбележа, че това начинание може да има успех само ако общинският съвет има делегирани реални права. Изхождайки от личния си опит, ще се опитам да маркирам някои от тях. Преди всичко ще изтъкна като най-важно условие за успешното функциониране на Обществените съвети правилното им изграждане. В никакъв случай то не трябва да става на принципа на партийното представителство. В тях трябва да влязат личности – доказали се общественици и професионалисти с опит, познания и обществена подкрепа.

Павел МихайловНа изградените Обществени съвети трябва да се предостави  и възможността да участват със свои представители в работата на общинския съвет. Да могат да вземат отношение по въпроси, касаещи тяхното населено място, да правят предложения за решения.

На следващо място – даването на дадени кметства на статут на второстепенни разпоредители с бюджетни средства е крачка в правилната посока, но вратата трябва да бъде отворена и за по-малките селища. Успоредно с това общинският съвет ще трябва да реши каква част от местните данъци и такси да се предоставят за управление от кметствата – съвместно с Обществените съвети, без да се затормозява дейността на общинската администрация.

Необходимо е да се стимулира работата на кметствата и Обществените съвети по разкриване на допълнителни приходоизточници с цел по-бързото решаване на проблемите, свързани с благоустрояването на селищата. За тази цел на кметствата трябва да се гарантира определен минимум от допълнително набраните средства. Без мнението на Обществените съвети не трябва да се извършват разпоредителни действия с общинската собственост. Приходите от даренията да остават на сто процента в кметствата.

Сигурен съм, че с изграждането на Обществените съвети ще се множат и идеите за тяхната успешна дейност. Държавата също трябва да промени отношението си  към общините, да подпомага частното управление  за подобряване на условията за живот в селищата.

Хората, живеещи в община „Родопи“ – този красив край на родината ни, заслужават това.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина