БизнесБългарияНовини

Как ще обменяме левовете в евро?

     Поредни проучвания сочат, че 60 на сто от българските граждани подкрепят приемането на единната европейска валута. Мнозинството от тях, обаче, очакват полезна, точна и разбираема информация за механизма на влизането ни в Еврозоната, последиците от него и отражението му върху живота на хората. Един от основните въпроси на потребителите е какво представлява превалутирането и как на практика ще се извършва то.

Превалутиране – кога и как?

    Превалутирането е промяната на паричната единица, в която е определена сума или стойност, от левове в евро с прилагане на официалния валутен курс и на правилата за закръгляване, установени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. То се отнася до цените, депозитите, заемите, финансовите инструменти и други. Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

  • През първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитнитеинституции (банките).
  • За същия период „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населени места, където няма офиси или клонове на кредитна институция.
  • След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще могат да начисляват такса за тази услуга.
  • След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят тази услуга.

    В БНБ няма ограничения за количеството на обменените пари.

В кредитните институции също няма да има ограничение на количеството през първите 6 месеца, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция се прави стандартната предварителна заявка от 3 работни дни.

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото „Български пощи“ ЕАД ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от  1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 работни дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната.

Къде ще се подават сигнали при нарушения?

    Въвеждането на еврото у нас ще бъде новост, която ще изисква висока организираност от институциите, дисциплина, много добра информираност на потребителите и спазване на всички правила от тяхна страна. И все пак, като един нов за нашата страна процес, са възможни някои нарушения – неволни, от страна на институции, и преднамерени – от някои търговци. Къде ще могат да подадат сигнали в такива случаи потърпевшите потребители?

  • Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
  • Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите;
  • Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;
  • Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;
  • Министърът на електронното управление – когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.

Източник: асоциация Активни потребители

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина