БизнесБългарияНовини

БНБ повиши основния лихвен процент

Българската народна банка повиши основния лихвен процент до 1.42%.

Припомняме, че предишното повишение бе на 1 декември, когато БНБ вдигна основната лихва рекордно до 1.3%. Това равнище също бе надминато заради инфлацията.

България е във валутен борд, а стойността на българския лев е фиксирана за еврото. Поради тази причина основният лихвен процент няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите, които се определят главно от лихвените нива, установени от Европейската централна банка.

Лихвата на БНБ има пряко отношение към законната лихва за забавено погасяване на задължение, която се формира като сбор от основния лихвен процент плюс 10 процента.

Законната лихва за забава се прилага при неплащане в срок на данъци, такси и други държавни вземания, невнесени социални и здравни осигуровкки, обезщетение при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД, обезщетения и глоби, наложени със съдебен акт.

Снимка: Getty Images

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина