АктуалноБизнесБългарияВластНовиниПод лупа

Запрянови ще добиват мрамор край Пловдив почти без пари

Служебният кабинет даде находище в родопско село на концесия срещу скромната сума от 20 хиляди лева годишно за 35 г. То се намира в защитена зона близо до Бачково

Жители на околните три села се обявиха против мраморна кариера, тече подписка

Кариера за добив на мрамори ще бъде изградена край асеновградското село Горнослав. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на заседание на служебния кабинет на 26 октомври. За концесионер на находище „Делчевото – 2“, участък „Делчевото – 2 юг“ е определена позната в региона, като изпълнител на редица обществени поръчки пред последните два кметски мандата фирма „Запрянови – 03“ ООД, Асеновград.

Карта на концесионната площ

„Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период инвеститорът ще вложи над 435 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 700 хил. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Асеновград. Предстои министърът на енергетиката в шестмесечен срок да сключи договор за концесия с фирмата“, това се казва в прессъобщение на МС, обобщаващо решенията на кабинета на същата дата.

Простата математика показва, че годишната концесионна такса е в размер на едва 20 000 лева.

Проучване на Под тепето установи, че Инвестиционното намерение на дружеството е от 2018-а година. От него става ясно, че бъдещите кариери ще се изградят на терени от горска територия (Държавна собственост) с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, в местността „Грамада”.

Находището обхваща част от североизточния стръмен склон на рида Добростан. Районът се отводнява по деретата на р. Луда Яна, приток на р. Ахматовска.

В инвестиционното предложение на фирмата е записано, че то не попада в границите на Защитените територии по смисъла на Закона. От друга страна обаче е посочено, че „Концесионната площ е в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”: „Родопи – Средни” с код BG 0001031.

Преди провеждане на добива, фирмата ще сключи договор за земеползване със собственика на терените – Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните.

Видно е също така, че ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи. Тази процедура обаче изисква изработването на ПУП, оценка на земята и растителността от лицензиран специалист, отразяване в земеразделителните планове на съответното землище и др.

Инвеститорът няма да влага в инфраструктура, а щял да ползва съществуващи черни горски пътища, пише още в намерението.

Докато течеше проучването на Под тепето от трите села около находището гражданите се обединиха и излязоха с подписка против учредяването му.

Жители на асеновградските села Горнослав, Червен и Долнослав инициираха петиция против  против обнародваното в Държавен вестник на 2 ноември т.г. решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – мрамори и мраморна баластра, от находище „Делчевото – 2“, участък „Делчевото – 2 юг“, разположено в землището на с. Горнослав на „Запрянови-03“. 

Те изтъкват, че освен, че е в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, концесионната площ попада и в буферната зона на нов тип биосферен резерват „Червената стена“, в съответствие с изискванията и принципите на Севилска стратегия на 29-та сесия на МАВ-ICC и е в разрез с Решение № ПВ-37-ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. 

Ние искаме да покажем, че не се отказваме от нашите села, от местността, която обичаме и която поддържа нашия бит и поминък. Категорично не сме съгласни на 500 м от село Горнослав и 800 м от село Червен да се извършват взривни дейности, които ще пропукат и унищожат домовете ни, ще навредят на природата и биоразнообразието в буферната зона на биосферния резерват от нов тип и ще влошат цялостния живот в нашите села. Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция, да отдръпнат туристите.

Няма да допуснем децата ни и ние да развием опасни хронични болести, да рискуваме водата ни да бъде застрашена от замърсяване и изчезване, вследствие на взривовете!“
– пишат хората от инициативния комитет.

НЕ ИСКАМЕ до селата ни да има концесия за добив на мрамор и мраморна баластра! – категорични са жителите на село Горнослав, Червен и Долнослав.

Петицията, под наслов „Не на концесия за добив на мрамори и мраморна баластра в село Горнослав„, е адресирана до: МОСВ, РИОСВ, Областна администрация – Пловдив, Община Асеновград и кмета Христо Грудев. За няколко часа тя събра 120 подписа.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

2 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина