АктуалноГрадътЗабравеният градИзбориМненияНовиниПод ножа

Търсят отговори от кмета за параклиса на Николай Пловдивски на върха на Джамбаз тепе

Общинският съветник Веселина Александрова от ДБ внася питане до Здравко Димитров относно законността на новото строителство в Стария град и процедурите, през които е минало то

Общинският съветник от Демократична България Веселина Александрова внася питане до кмета на Пловдив в търсене на отговори относно законността на строителството на параклис и две обслужващи сгради към бившето Гръцко училище. Александрова задава редица въпроси, част от които задавахме от началото на казуса и ние, но отговор така и не получихме. Сега темата обаче е на политическо ниво и влиза в местния парламент, а отговори там трябва да се дават.

Ето цялото питане на Веселина Александрова, с така приложената към него мотивировка:

В Старинна градска част, на ъгъла на ул. „Княз Церетелев” и ул. „Хемус”, от септември миналата година се извършват строителни дейности. Публично бе обявено, че се възстановява Гръцкото училище и се строи параклис, заедно с две обслужващи сгради. Строежът започна с шествие, в което вие лично носихте първия камък, който да бъде положен в основите на строежа. Още тогава сред обществото възникнаха въпроси доколко строежът е законен, особено предвид специфичните правила и нормативи за Старинна градска част. Към настоящия момент е факт, че строителните дейности започнаха, не спират и понастоящем параклисът е почти завършен. На обекта липсва информационна табела, от която да е видно кой е възложителят на строителството, кой е изпълнителят, кой упражнява строителния надзор, кой е номерът на разрешението за строеж и какво ще се реализира след завършване на строителството. При това положение основателно възникват въпроси дали това строителство е съобразно изискванията на закона или е в противоречие с него.

Предвид обществения интерес за спазване изискванията на закона и прилагането му еднакво за всеки, очакваме отговори на следните въпроси:

Влязла ли е в сила Ваша Заповед № 20ОА-1543 от 12.08.2020г., с която се одобрява проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв.67 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, като от УПИ IX-888 и ПИ с ИД 56784.519.765 се образува нов УПИ IX-519.1216 – жилищно строителство и параклис?

В случай че Заповедта по предходната точка е влязла в сила, има ли одобрени строителни книжа, въз основа на които да се издаде Разрешение за строеж в новообразувания имот и издадено ли е Разрешение за строеж?

Ако отговорът на този въпрос е положителен, да се посочат номер и дата на издаването на Разрешението за строеж, както и лицата, изпълняващи строежа и упражняващи строителен надзор.

В случай че Заповедта по първа точка не е влязла в сила и/или няма одобрени строителни книжа за имота и/или няма издадено разрешение за строеж в имота, то очакваме отговор на следните:

Кое е лицето, което упражнява контрол над извършването на незаконно строителство и има правомощията и задълженията да спира незаконни строежи и да санкционира нарушителите?

Упражняван ли е контрол от посоченото/ите в предхоната подточка лице/а върху строителството в обекта и документацията по строителството?

Констатирани ли са нарушения на закона и/или подзаконови нормативни актове при започване и изпълнение на строителството?

Наложени ли са санкции, издадени ли са актове за установяване на нарушения, издадени ли са предписания – опишете ги.

Спирано ли е строителството и на какво основание?

Извършено ли е археологическо проучване преди започване на строителството?

 

 

 

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

8 коментари

 1. Тъжно! Но тъжно за коментиращите и драскача на статии.

  И аз имам един въпрос, братя българи и господин жълтурки журнслиС.
  Ако не православен храм се строеше, а джамия, пак ли тъй смело щяхте да наддавате вой на негодуване?

 2. То е ясно и от космоса, че цялата схема е незаконна, сами си измислят “ проектите“ , сами си ги рисуват, сами си ги обявяват , и сами си ги строят – само се иска някой алчен балуш, ала зикото, и нещата са чудни.

  1. Беше тя тая, доскоро, той затова косметият перко се оливаше във възторзи относно РежимаБоБоТРИ, относно послушник Зико и подг7зник Ахрянов.
   Да, ама аятоллахът вече залязва към историята.
   Както Партията, както Комунизъма.
   Както досегашното ПолитБюро в Наше Село.
   ДЪРЖАВНА ЦЪРКВА Конституцията отрича.
   (Помниш ли оная . . . ДРАЖА, милата?)

 3. Няма Чадъри вече, няма Подпори и Бастуни, възрожденски дух полъхва даже из Софията, Зикомире!

  След като (уж) й се размина Графа, мрънкащите софиянци май вече успяха да изритат самата, ВЪРХОВНАТА ФАНДЪКОВА!

  А?

 4. Със заграбването от алчен аятоллах на имота и с незаконното строителство от неговия ПОСЛУШНИК Ахрянов на ПОСЛУШНИК Зико се запречва изгледа към Града и Родопа от публично-достъпната Обзорна Площадка „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на върха на Джамбаз Тепе, което не е и не може да бъде по НИКАКЪВ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН.

  След Альошата НИКАКВИ ИДЕОЛОГИИ ВЪРХУ НИКОЕ ТЕПЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПЕРЧАТ БЕЗ ЕДИНОДУШНО СЪГЛАСИЕ НЕ ОТ АГИТКИ, А ОТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ.

  1. Не само до кмета, а за уреждане на тая материя до ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА Excrementus Fecalis Maximus следва да се сигнализира чак горе съответното МИНИСТЕРСТВО.

   Орташките махленски далавери с архонти, архонтеси и техните архонтчета (с Тиквен Медал ЕРМ/ХЕРМ/ХЕРМЕС) вече ще стават история, тъжна, но . . . МИНАЛА

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина