Отпадна прехвърлянето на акциите на Община Варна от Панаира в Пълдин Туринвест

Актуално Власт Новини Под ножа
Панаир Пловдив

Местният парламент в Морската столица отказа предложението да влезе за разглеждане заради писмото от Министерство на икономиката, за което Под тепето ви разказа

Предложението на кмета Иван Портних за прехвърляне на акциите на Община Варна от “Международен панаир Пловдив“ АД в “Пълдин Туринвест“ АД  не бе подложено на разглеждане на днешната сесия на местния парламент в морската столица. Общинският съвет във Варна се събра на онлайн заседание тази сутрин в 10:00 часа.

Проекторешението отпадна от дневния ред на заседанието на местния парламент, след като председателят на Об С – Варна Тодор Балабанов предложил то да бъде оттеглено въз основа на писмото от Министерство на икономиката, за което Под тепето ви разказа подробно в статията “Варна да не участва в скрита приватизация на Пловдивския панаир, предупреди министерството”.

В документа се казва:

По повод обявения дневен ред на XXI- тото заседание на варненския Общински съвет (27.10.2021), в който е включена точка за вземане на решение за апортиране в “Пълдин Туринвест” АД, гр. Пловдив на притежаваните от Община Варна обикновени, поименни, безналични акции от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД, обръщаме внимание на следното: Прехвърлянето на акции, които са собственост на общината към физически или юридически лица е дефинирано като приватизация в чл.1, ал. 2, т. 1 от ЗПСК.

Вземането на решение от Общинския съвет-Варна за разпореждане, чрез апортна вноска, с притежаваните от общината акции от капитала на “Международен панаир Пловдив”АД има прехвърлителен ефект по отношение на акциите и то се възприема като приватизация.“

45 от съветниците са гласували “За”, cамо 1 е бил против и един се е въздържал.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.