АктуалноГрадътНовини

Отново за оградата на Небет тепе: Недопустима е

На Небет тепе е излят бетон, който липсва в проектите, не фигурира във внесената проектна документация и не е съгласуван

Изпълнени са строителни работи без никакви чертежи и без одобрение от упълномощените институции

Националният институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата не са съгласували ограда на Небет тепе. Институтът и МК са заявили ясно, че оградата на Небет тепе е недопустима. Тази позиция е последователна и непроменена в целия процес на съгласуване, продължил няколко години.

Становището на НИНКН от 21 март 2022 г. гласи: „Заданието не поставя изискване към проекта за изграждане на ограда. Оградата създава друг образ и начин на функциониране на комплекса, като ограничава свободния достъп на жителите на града. Включването ѝ в проектната документация на този етап е недопустимо“. Това мнение е потвърдено в становището на министъра на културата от 5 април 2022 г. И двата документа подчертават, че удачният начин да бъде опазена недвижимата културна ценност е с видео наблюдение, а не с ограда. 

Законовата процедура на съгласуване завършва със становището на министъра на културата. То става неразделна част от проекта. Проектът не може да се разглежда като самостоятелен документ и не може да противоречи или да пренебрегва становището на МК. Ако в съгласувателното становище има забележки, проектът се изпълнява съобразно тях. Проектът за Небет тепе е съгласуван със забележките за недопустимостта на оградата. 

Инспекторатът по опазване на културното наследство е направил проверка на обекта през август и октомври 2023 г. и е констатирал, че оградата не отговаря на съгласувания проект. Институтът е изпратил копие от протокола до кмета на Пловдив Костадин Димитров. 

Директорът на НИНК арх. Петров посети обекта през март тази година заедно с проектанта, зам.-кмет на Пловдив и представител на изпълнителя. На тази среща е поискал да спре изпълнението на оградата и за пореден път е повторил, че тя е недопустима за стария град. 

Миналата седмица НИНКН е препотвърдил становището си в писмо до Инспектората по опазване на културното наследство. В института не е постъпвало писмо от Община Пловдив с искане „на инструкции“. Не следва да се очаква, че НИНКН и МК ще променят становището си. 

На Небет тепе е излят бетон, който липсва в проектите, не фигурира във внесената проектна документация и не е съгласуван. Изпълнени са строителни работи без никакви чертежи и без одобрение от упълномощените институции.

Металната ограда на Небет тепе нарушава архитектурния контекст на стария град и съществуващите там масивни каменни огради. 

Небет тепе е на първо място градски парк, в който има археологически обекти, а не археологически обект, който трябва да бъде ограден.

НИНКН заяви многократно през последните месеци, че оградата е недопустима. Надяваме, че оспорването на становищата на държавните институции не е опит за прехвърляне на отговорност. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

11 коментари

    1. Станахме за смях пред Грамотните Търисти – а и за СРАМ пред редките специалисти, които ще сбъркат да посетят ФилибеРУМЕЛИЯ – със железобетонната „антич“еска Археология на ТОТРВ-ГЕРБ и на баскетБОЛНИЯ мозъклия с неговия АРХЕО-КИЛ-ТУРИСТ И ТЯХНАТА ПРИДВОРНА БАБА ПРОЙКОВА, МУМИФИЦИРАН МОНОПОЛИСТ.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина