Актуално

Очаквано: Само ПИМК иска Интермодалния терминал край Пловдив

Концесията бе открита миналия ноември и за кратко бе блокирана

Единствената оферта е подадена в понеделник

Концесионерът трябва да инвестира минимум 4.6 млн. лв. без ДДС за 27 години

Една единствена оферта е подадена в последния възможен ден в конкурса за концесия на „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“. Полученото предложение е от „Терминали“ ЕАД, кoятo e дъщерно дружество на компанията най-големият автомобилен превозвач в страната ПИМК, coбcтвeнocт нa "ПИMK Xoлдинг Гpyп" AД. Получените оферти бяха отворени от комисията в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Пловдив е на важен транспортен кръстопът между два европейски коридора, както и пресечна точка на две пътни и железопътни магистрали. Това е причината, именно тук да бъде построен първият интермодален терминал за Югоизточна Европа. Той бе реализиран с пари от европейско финансиране за две години.

Припомняме още, че процедурата за концесия на първия интермодален терминал в страната бе  открита през миналия ноември и за кратко бе блокирана в началото на тази година. Прекъсването бе заради жалба през януари 2017 в КЗК от страна на дружество "Трансмодал", според което условията към кандидатите са силно завишени и това ще ограничи конкуренцията.

Още от самото начало на проекта се заговори, че ПИМК е най-подходящият кандидат за концесията. За превозвача това не е нова област, повече от година дружеството,  съвместно с DB Schenker вози стоки от Русе, a наскоро инвестира в собствена жп компания "ПИМК рейл" и има лиценз за жп превозвач.

Бъдещият оператор ще има задължение да финансира поддържането, управлението и модернизирането на обекта за срок от 27 г. Участникът, определен за концесионер, трябва да инвестира минимум 4 687 600 лева без ДДС за срока на концесията. Отделно от това, минималното фиксирано концесионно плащане към държавата е 50 000 лева годишно, като сумата ще бъде индексирана на всеки 3 години според инфлацията. Участникът ще има задължение да направи допълнително еднократно концесионно плащане в размер на 5000 лева без ДДС, при влизане в сила на концесионния договор, както и да заплаща процент от годишните нетни приходи, който не трябва да бъде по-малко от 10%.

Прогнозните приходи за държавата за целия срок на концесията са 1 255 000 лева.

Интермодален терминал – Пловдив е изграден с европейски средства от ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г. и национално съфинансиране. Обектът има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Основната цел е оптимално взаимодействие на различните видове транспорт на изграденото вече съоръжение с комбинирани превози от камион на влак. Има площадка за товарене и разтоварване, за складиране на контейнерите, места за хладилници, административна сграда, митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Припомняме, че пловдивският превозвач в консорциум с Тракия Икономическа зона и с подкрепата на община Пловдив е кандидат и за концесията на Летище Пловдив.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина