Актуално

Лука Станчев: Митрополитът е български гражданин и трябва да спазва законите

Image title
Реакцията след скандалното изявление на г-н Николай за „вразумление“ на интелектуалците, които не искат да блеят в стадото му, последва мигновено. Първи пред Под тепето коментира Лука Станчев, председател на Гражданския клуб и бивш настоятел на „Св. Марина“:
Да си прави литургии, това му е работата. Той е свободен човек. Но мен това какво ме засяга. Нямам нужда дядо Николай да ме вразумява. Вярата ми не е свързана с него, а е в сърцето ми. Ако не ставаше дума за „Св. Марина“, а за друг храм – добре, да приемем, че църквата е отделена от държавата и прави каквото реши, но говорим за паметник на културата от национално значение. Държавата е създала институция, която има предназначение да следи за спазване на закона за опазване на наследството ни и да взима мерки срещу тези, които го нарушават. Този митрополит е български гражданин и трябва да спазва закона. Моят протест е срещу държавата, която не си изпълнява функциите.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина