АктуалноГласовеГрадътИзбор на редактораМненияНовини

Иван Тотев с остра позиция за Пробива до Водната палата

Кметът на Пловдив от 2011-2019 г. Иван Тотев излезе с обстойна позиция по спрения проект, добил популярност като Пробива до Водната палата. Преди няколко дни той бе провокиран от активисти в групата „Да спрем пробива до Водната палата“ да вземе позиция и да изкаже мнението си.

В анализът му са посочени грешките по проекта, а категоричното му мнение е, че той:

„Нецелесъобразен от финансова и урбанистична гледна точка и Община Пловдив трябва незабавно да преустанови дейностите по неговото изпълнение!“

Под тепето публикува позицията на местния лидер на ПП ГЕРБ без редакторска намеса:

„Проектът „ПРОБИВ НА ВОДНА ПАЛАТА – ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ НА ДВЕ НИВА ЗА ВРЪЗКА НА БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ“ И БУЛ. „МАРИЦА – ЮГ“ – ИНЖЕНЕРИНГ“, който Община Пловдив предлага на публично обсъждане, е вече добре познат на пловдивчани в по-голяма или по-малка степен. Причините за вземане на решение за изграждане на пробив на две нива, посочени от общинската администрация, са решаване на проблемите с трафика по посока Юг-Север по бул. „Цар Борис III Обединител“ и посока Изток-Запад по бул. „Марица-юг“.

От досега проведените дебати по темата, стана ясно, че решението за изграждане на съоръжението е взето без направен цялостен анализ и симулация на трафика в цялата зона, а само в района на кръговото кръстовище. Но дори това не бих казал, че е от най-съществените пороци на проекта.

От различните стратегически документи на Oбщина Пловдив, ОУП, провежданите през годините проучвания на транспортните потоци в града, е ясно, че проблемът с придвижването в посока Юг-Север е съществен.

Предложени са и съответните решения – нови мостови съоръжения на бул. „Копривщица“ и ул. „Ландос“, както и подобряване на функционирането на моста при остров Адата, чрез довършването на бул. „Северен“ и изграждане на локално отвеждащо платно към моста от бул. „Източен“.

Предлаганото от общината решение с увеличаване на пропускливостта на бул. „Цар Борис III Обединител“ в кръстовището с бул. „Марица-юг“, не може да бъде прието като стратегически важно в решаването на тази задача, а именно – осигуряването на по-добра свързаност между двата бряга на р. Марица.

По време на временната организация на движение, създадена със старта на работа по проекта, ясно се видя, че решението с две срещуположни Т-образни кръстовища е неработещо. То даде възможност на потоците, идващи от север, бързо да преминават и да застават на изчакване в кръстовището на „Чифте баня“. Поради факта, че левият завой е вече невъзможен, броят на автомобилите, изчакващи зелен сигнал на „Чифте баня“, стана толкова голям, че отново се наблюдаваха спрели автомобили върху Панаирния мост.

Това бе и един от мотивите на общината да започне проекта. Още повече, автомобилите, идващи с предимство от север, не позволяваха на идващите от запад да направят десен завой. С което опашката по бул. „Марица-юг“ стигаше понякога и до моста на Герджика. Такава би била ситуацията и след реализиране на пробива, тъй като запълването на локалните платна би се случило след 5-тия изчакващ за десен завой автомобил.

Видимо, проектирането и изграждането на съоръжението по този начин не решава проблеми, а по-скоро ги разпростира и в съседните зони.

Качествените характеристики също не отговарят на съвременните стандарти. Минималният светъл отвор от 3,50 м. е силно ограничителен. Обяснението, че това се наблюдава и при другите подмостови преминавания означава, че общината предвижда предимно транзитен трафик, което от своя страна е още един порок при градското планиране. Липсата на решения за велосипедно и пешеходно преминаване при 7 м. отвор на долното ниво, както и непълните развръзки, превръщат съоръжението по-скоро в пречка.

Липсата на одобрени технически или работни проекти с влязло в сила строително разрешение и неизпълнението на чл.19 и чл.22 от НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, създават невъзможност за определяне на линеен график за изпълнение. Поради тази причина проектът е разделен на етапи.

За изпълнение на изискванията на чл.19 и чл.22 е необходимо приемане ПУП-а на ЦГЧ, което би решило казуса с имотите от западната страна или т.нар. етап 2. Това за момента е трудно относимо като изпълнение във времето. Още повече, че ще трябва и нарочно решение на Общински съвет – Пловдив.

Неналичието на одобрени технически и работни проекти за цялото съоръжение с влязло в сила строително разрешение, внасят и неяснота по използваните методи на работа и решаването на критични задачи, изникнали по време на строителството.

Променя се градската тъкан. В Пловдив започна изграждането на крайречни зони. Зоната, изградена по бул. „Марица-юг“, е считана от мнозинството пловдивчани за модел на развитие на крайречните зони. Очакванията са, че градската управа ще продължи през следващите години социализирането на реката по същия модел. Разсичането с над 430 м. бетонно съоръжение не отговаря на тази концепция и е лошо от управленска гледна точка решение.

Икономическата картина също не изглежда добре. Глобата, която е вероятно да бъде наложена на Община Пловдив от УО на ОПРР, може да достигне до над 1 млн. лв. или 5% от изпълнения с европейско финансиране проект.

Самата цена за пълното изграждане също не е ясна при липса на одобрен работен проект с влязло в сила строително разрешение. Ограничената цена от 9 280 000 лв. с ДДС от процедурата по ЗОП, в един момент може да се яви проблем за пълното завършване на проекта.

Самото инвестиране на близо 10 000 000 лв. заемни средства в нестратегически за общината проект, при почти изчерпан кредитен ресурс, прави решението недалновидно. Изникват редица въпроси, относно финансирането на стратегически проекти като моста на бул. „Копривщица“, при който са приключили отчуждителните процедури, връзката между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Цар Симеон“, за която в момента се изпълняват отчуждителните процедури и т.н.

Общински съвет – Пловдив, на свое заседание на 26.10.2022г., прие решение, с което преди подновяване на строителните дейности, Кметът на Община Пловдив трябва да внесе в Общински съвет – Пловдив съответните документи, като в тях се включват: „В пълен обем строителни книжа, както и строително разрешение за целия обект „Пробив на Водна палата-Транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител“ и бул. „Марица юг“-инженеринг“.

С оглед на гореизложеното, считам, че проектът „Пробив на Водна палата-Транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител“ и бул. „Марица юг“- инженеринг“ е нецелесъобразен от финансова и урбанистична гледна точка и Община Пловдив трябва незабавно да преустанови дейностите по неговото изпълнение!“

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

3 коментари

  1. Акъл от шофьори и спортисти не искаме,Голямоконарско шосе трябва да се свърже с бул Северен и да се направи връзка с околовръстното шосе за да не може селяните да минават през Априлов подлеза на гарата и да си отиват в оборите в Бевърли хилс ,това име може само чалга селянин да го измисли ,.Транспорта вън от Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина