АктуалноНовиниСъдТемида

Лелята на биячите от Войводиново „бутна“ кметската заповед за незаконната си къща

Анка Пакетова ще има достъп до „новата сграда“, която си е построила на общински парцел в махалата на Войводиново. Това става ясно от решение на Административен съд – Пловдив.

Припомняме, че лелята на двамата младежи, които пребиха военнослужещия Валентин Димов на 6 януари, жалеше Заповед № РД-09-243/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж ”Паянтова сграда“, в поземлен имот по КККР на с.Войводиново, община Марица – общинска собственост съгласно  Акт за общинска собственост /частна/ от 2003 г.

Днес  Административен съд град Пловдив, VІ състав се произнесе с решение по административно дело № 693/2019г., образувано по жалба на Анка Пакетова. С постановеното решение съдът, отменя цитираната кметска заповед.

В мотивите се казва, че „Съдът е приел, че  от събраните по делото доказателства липсва отграничаване на забранената за ползване сграда от останалите разположени в процесния поземлен имот, което внася неяснота относно подлежащия на забрана за ползване и достъп строеж и не позволява изпълнение на ограничителната мярка или би създало затруднения при изпълнението на административния акт.

Предметът на административното разпореждане следва да е индивидуализиран еднозначно, за да породи целените правни последици.“

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

В същото време от Административия съдотхвърлиха жалбата на друг жител на махалата в селото.  VІ-ти състав се произнесе с решение по административно дело № 720/2019г., образувано по жалба на Васил В., от с.Войводиново срещу Заповед № РД-09-252/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа на строеж “Паянтова сграда”, намиращ се в поземлен имот по КККР на с.Войводиново, община Марица, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица”, публична общинска собственост.

С постановеното решение съдът, отхвърля жалбата против заповед № РД-09-252/18.02.2019г. на кмета на община Марица.

Съдът е приел от събраните по делото доказателства, че  обектът на административното разпореждане е индивидуализиран в степента за целите на забраната и попада в уличната регулация, което  не е допустимо по Закона за устройството на територията.

Съдът е счел, че с  доводите в жалбата не се опровергават установените в административното производство факти за неприет по установения ред строеж, подлежащ на въвеждане в експлоатация, чието ползване е рисково и само по себе си може да доведе до вреда за адресата и трети лица.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина