БългарияЖивотНовини

По какви критерии ще се получават енергийни помощи догодина?

Правителството одобри на редовното си заседание в сряда критериите, по които от следващата зима ще се определят хората, получаващи енергийни помощи, пише Mediapool. Сред тях вече няма да са само домакинствата с ниски доходи, а и хора с намалена трудоспособност или семейства, в които има болни, нуждаещи се от медицински изделия на ток. Освен това при изчисляването на подпомагането ще се вземат предвид не само доходите в домакинството, но и размерът на жилището, броят на живущите в него, както и енергийните характеристики на имота.

За средномесечен доход на член на домакинството се вземат предвид разполагаемите средства, намалени с разхода за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия. Разполагаемият средномесечен доход се сравнява с официално обявената линия на бедност за целите на определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност,

За определяне на статут на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия са въведени критерии в зависимост от възраст, здравословно състояние, разполагаем средномесечен доход, намален с разходите за енергия, нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия, получаване на месечни социални помощи.

При определяне на разполагаемия доход на правоимащите лица се вземат предвид както необлагаемите, така и облагаемите доходи, но няма да влизат стипендиите на ученици и студенти, членове на семейството.

Освен досегашните социално слаби домакинства, енергийни помощи ще се дават и на самотни възрастни над 65 години или живеещи с друг човек над тази възрасти, чийто доход след приспадане на разхода за енергия остава със средства под линията на бедност. За догодина тя е 526 лв. месечно. Влизат и хора с 50 на сто и по-висока инвалидност, чиито доходи без разходите за енергия също са под линията бедност, както и хора, нуждаещи се от медицински изделия за поддържане на живота, захранвани с ток.

Въвежда се изискване за типова площ на домакинство според броя на лицата в него, като за един човек ще е 40 кв. м, за двама – 50 кв. м, за трима – 60 кв. м, за четирима – 70 кв. м, за петима – 80 кв. м, и за шестима – 90 кв. м. Ако в домакинството има възрастни лица над 65 г.; хора с увреждания с вид и степен на увреждане над 50%, както и деца до 18 г., се прилага коефициент за уязвимост от 1.3, за останалите случаи коефициентът е единица.

Хората, които в момента получават енергийни помощи, автоматично ще бъдат подадени към системата от Агенцията за социално подпомагане, но ще се актуализират техните данни според формулата за определяне на енергийната бедност. До 30 октомври всяка година ще се определят енергийно бедните и уязвимите клиенти въз основа и на данни от националната статистика за средномесечните доходи за предходната година, както и от здравната каса – за ползващите специални медицински изделия.

Лицата, получаващи подкрепа, ще бъдат вписани в електронен регистър, който ще се обновява ежегодно според актуалните доходи на домакинството или промяна на негови членове.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина