БългарияЖивотНовини

Парното няма да поскъпне от 1 януари

КЕВР утвърди с над 47 на сто по-ниска цена на природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец ноември в размер на 123,01 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщава КЕВР.

На тази цена общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, пише БТА.

За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 233,36 лв./MWh, което означава, че за ноември природният газ поевтинява с над 47 процента.

Значително по-ниската цена за този месец благоприятства всички битови и стопански потребители, включително и топлофикационните и газоразпределителните дружества. Заради поевтиняването на газа КЕВР ще запази сегашните цени на парното и топлата вода и те няма да бъдат променяни от началото на 2023 г. Освен това утвърдената от регулатора цена на природния газ е почти двойно по-ниска от прага от 250 лв./MWh за природния газ, над който българският бизнес настояваше за получаване на компенсации.

Комисията определи цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размерът на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян на договорени цени по интерконектора IGB. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната.

Необходимото количество за ноември е осигурено и с два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ), сключени от „Булгаргаз“ ЕАД след организирани тръжни процедури. Количествата, надвишаващи заявките на клиентите за месеца, ще бъдат използвани за нагнетяване в ПГХ „Чирен“ и за продажба на свободния пазар.

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ, КЕВР коригира предложената в днешното заявление на „Булгаргаз“ цена и я намали от 123,47 лв./MWh на 123,01 лв./MWh. Установено е, че в цената неоснователно са включени разходи в размер на 1 243 575 лв. за доставка на количества на Виртуална търговска точка България. Те са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират цената за месеца.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ „Чирен“.

Значително по-ниската цена за ноември се дължи на конкурентните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан. Цената на тези количества е формирана изцяло от котировките на петрола за период от 6 месеца назад и не зависи от динамиката на борсовите цени на европейските газови пазари. Важна роля за по-ниската цена имат конкурентните цени, получени на проведените търгове за доставка на втечнен природен газ и чувствителното намаление на борсовите индекси на международните газови пазари. Спрямо актуалните газови индекси, постигнатите от „Булгаргаз“ отстъпки варират между 38 на сто и 50 на сто.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина