Зелен градНовини

В Брезово въвеждат пътна карта за енергийно обновяване на домовете

Пътни карти за енергийно обновяване на домовете и услугата „Едно гише“ ще бъдат реализирани в четири пилотни европейски града. Брезово е единствената община в България, която е партньор в европейския проект „REVERTER”, наред с Атина (Гърция), Рига (Латвия) и Коимбра (Португалия). Проектът предвижда тестване на пътни карти чрез създаване на мрежа от домакинства, които ще бъдат включени пилотно в проекта. В град Брезово предстои да бъда открита услугата „Едно гише“, която ще предоставя информация за активни програми за енергийна ефективност, по които гражданите биха могли да кандидатстват.

Финансираният по програма LIFE на ЕС проект REVERTER цели да предостави решения за намаляване на енергийната бедност чрез разработване на 9 различни пътни карти, съобразени с характеристиките на сградния фонд, на уязвимите домакинства при различни климатични условия, за да обхванат достатъчно представителна група от случаи, като това ще позволи по-мащабно внедряване и изпълнение на предложените мерки по субсидирани програми.

Според последните данни на Евростат и други данни за енергийната бедност в Европа, около 7% от европейските граждани не могат да си позволят да отопляват домовете си адекватно, 6,4% съобщават за просрочени сметки за комунални услуги, повече от 16% харчат значително висок процент от доходите си за енергийни разходи, докато, от друга страна, 14,6% представят необичайно ниски енергийни разходи в резултат на ниските си доходи и недоотопляването на дома си. Енергийната бедност е свързана главно с високите цени на енергията, ниските доходи на домакинствата и ниското ниво на енергийна ефективност в сградите и системите. Поради енергийната криза в Европа значението на тези фактори ескалира. Данните на Евростат показват рязкото увеличение на цените през първата половина на 2022 г.

“Две от трите основни причини за енергийна бедност са енергийните разходи и доходите. Уязвимите домакинства в България се отличават с изключителна пестеливост и липса на комфорт в домовете. Ниските доходи и затрудненото плащане на сметки за енергия води до недостатъчно отопление, недобри условия за живот, а оттам и до здравословни проблеми. Една от целите на проекта е да се повиши осведомеността и да се включат хора от пилотни региони, където да се повиши качеството на живот чрез подобряване на енергийната ефективност“, казва Димитрис Дамигос – координатор на REVERTER.

Проектът стартира през ноември 2022 г., изпълнява се от консорциум от 12 партньори – Национален технически университет в Атина, Институт по системи и роботика (Португалия), Ekodoma Ltd. (Латвия), Клъстер Зелена Синергия (България), Fundació Europace (Испания), Фондация Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване (Гърция), B-Link (Испания), Община Брезово (България), ЕКПИЗО – Потребителска асоциация „Качеството на живот” (Гърция), Община Коимбра (Португалия), „Енергийна агенция Рига” ( Латвия) и WIT Berry (Латвия). Този проект е финансиран от програма Life на Европейския съюз по договор за безвъзмездна помощ № 101076277.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина