РИОСВ – Пловдив измерва качеството на въздуха в район „Северен“

Зелен град Новини

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е разположила мобилна автоматична станция (МАС) в двора на предприятие на бул. „Дунав“. Чрез нея се извършва 28-дневно непрекъснато измерване на качеството на атмосферния въздух в пловдивския район „Северен“.

Провеждането на индикативни измервания на качеството на атмосферния въздух за есенния и зимния сезон е в изпълнение  на Годишния график за имисионен контрол за 2020 г. на екоинспекцията, утвърден от Министерството на околната среда и водите. Измерванията се извършват през всеки един от четирите годишни сезона общо 51 дни през годината. Измерванията през пролетния и летния период не показаха отклонения на стойностите на основните измервани показатели.

Целта на измерването е да се определи качеството на въздуха в пловдивския район. След приключването му експертите на РИОСВ – Пловдив ще направят анализ и оценка  на резултатите от извършения мониторинг. Показателите, чиито нива ще бъдат проследени през почти едномесечния период са серни и азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и др. При анализа ще се вземат предвид и измерените чрез МАС стойности на температурата, слънчевата радиация, посоката на вятъра, атмосферното налягане и относителната влажност.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.