Почистиха водното огледало на Въча

Зелен град Новини
Река Въча

С намаляване на водното ниво на „водното огледало“, се доказа, че „водното огледало“ е в обхвата на отразените в Агенцията по кадастъра имот, т.е. работната кота на централата се изчерпва до ж.п. моста на р. Въча при с. Кадиево

МВЕЦ „Кадиево“ почисти дървесна и храстовидна растителност в участъка на коритото на р. Въча попадащ в обхвата на „водното огледало“ на централата за два дни. Бяха предвидени четири дни, но заради добрата организация почистването приключва днес. По този начин каскада „Доспат – Въча“ ще успее да работи два дни повече, тъй като тя беше спряна за целия период от четири дни в часовия диапазон 8.00-17.00.

Дейностите по разчистването в зоната на „водното огледало“ започнаха с контролирано изпускане на водните обеми в него, при напълно отваряне на изпускателя на централата, за да осигури безпрепятствено навлизане на тежката земекопна техника в коритото на р. Въча.

Почистването е по издадено Предписание на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, с предварително съгласуване като инвестиционно намерение с РИОСВ – гр. Пловдив и Областния управител на Пловдив и др. Бяха извадени на определено за целта място около 120 м3 растителност. Съставен е и протокол с представители на Община Родопи за предаване на извадената от „водното огледало“ растителност.

„С това почистване ние изпълняваме стриктно ангажиментите си за поддържане на водния обект съгласно издаденото ни разрешително от Басейнова дирекция – Пловдив. С понижаване на нивото на „водното огледало“ се доказа категорично, че котата на работното ниво се изчерпва до ж.п. моста на р. Въча при с. Кадиево, каквото е становището на главния проектант на централата. По този начин категорично се доказа, че „водното огледало“ на водната централа не е причина за замърсяването с манган на сондажите на В и К – Пловдив от които се водоснабдява с. Брестовица и с. Кадиево, тъй като неговата най-близка граница до тях е в зоната на ж.п. моста“, коментира Васил Тасев от МВЕЦ „Кадиево“ който е и заместник – председател на Сдружение „Асоциация за възобновяеми енергийни източници“.

Водноелектрическата централа ежедневно почиства коритото на Въча от едри боклуци, които се носят по течението на реката чрез специално монтирана машина за това. Събраното количество отпадъци и наноси се равнява на около 50 тона месечно растителност /дървета, храсти и др./ плюс около 2 тона стъкло и около 1 тон пластмасови боклуци. По този начин централата намалява риска от наводнения в района и допринася за екологичната устойчивост и опазване чистотата на речните води и животинския свят.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.