Власт

Забранява се продажбата на алкохол в изборния ден в Пловдив

Във връзка с осигуряването на условия за нормално произвеждане на изборите за Народно събрание на 26-ти март 2017 г., Кметът на Пловдив със своя заповед разпореди районните кметове, съгласувано и съвместно с ОД на МВР и съответните РУП,  да организират опазването на обществения ред, като осъществяват непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите разпоредби и осигурят нормалната обстановка по време на предизборната кампания и в изборния ден.

Районните кметове трябва да забранят продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в административно-териториалните граници на Пловдив – в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06:00 ч. до 20:00 ч. на 26.03.2017 г.

Със същата заповед се преустановява издаването на разрешения и уведомления за провеждане на масови мероприятия на територията на Община Пловдив в изборния ден, за да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.

Общинската и районните администрации, ОП „Общинска охрана”, Сектор „Общинска полиция – Пловдив”, EVN – България и РД „Пожарна безопасност и защита на населението” на територията на Община Пловдив трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния ден до окончателното приключване на изборите.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина