ЗдравеПУЛС

УМБАЛ „Св. Георги” с печалба от 10 милиона в последните 4 години

Как, от изпаднала във финансова смърт, най-голямата болница в България бе превърната в здраво лечебно заведение

Проф. Карен Джамбазов: 40 милиона са инвестираните в модернизацията на базата, още 31 милиона са привлечени от европейски и други международни фондове

„Св. Георги” бе дадена за пример на форума на „Капитал“ „Може ли здравният сектор да бъде следващият двигател икономическия растеж”

Проф. Карен Джамбазов на презентацията си във форума на "Капитал"Как да излекуваш смъртно болен пациент? Това разкри изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Георги” проф. Карен Джамбазов пред гостите на  форума на вестник „Капитал“ „Може ли здравният сектор да бъде следващият двигател икономическия растеж”. Пациентът, в случая, е най-голямата болница в България – „Св. Георги”. А лекарите са ръководният екип на здравното заведение. Заплашеното от финансова смърт преди шест години търговско дружество, днес е лечебница в добро здравословно състояние и с най-голяма печалба в цялата страна. Как стана това, проф. Джамбазов разкри в презентацията си „Как беше преструктурирана най-голямата болница в България?”, а всички гости на форума на "Капитал" бяха категорични, че действията на изпълнителния директор и колектива му трябва да бъдат давани за пример за държавните здравни заведения. Ключът е непрекъснато адаптиране към новите условия и усъвършенстване на системите за управление и контрол на всички процеси в болницата, подчерта проф. Джамбазов.

В изложението си той припомни на аудиторията, че „Св. Георги“ обслужва преобладаващо населението на целия Южен Централен регион на страната, но приема и пациенти от останалите области на България. Ежегодно през болницата преминават над 150 хиляди души, нуждаещи се от спешна или планова медицинска помощ, от които се хоспитализират над 75 хиляди болни, започна професорът. 

Той информира публиката, че лечебното заведение ежегодно подписва договори с НЗОК за изпълнение на почти всички клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, с което дейността му покрива близо 96% от пакета здравни дейности, които НЗОК заплаща в болничната помощ. Преобладаващата част от приходите на болницата са именно от бюджета на НЗОК – 86%, малка част – около 7% са от Министерство на здравеопазването по Методиката за субсидиране на лечебните заведения, а останалите 7% са приходи от платени услуги и други договори на лечебното заведение.

Проблемите, пред които сме изправени? На първо място е установеният модел за финансиране на болничната медицинска помощ чрез типово заплащане за лечението на всеки хоспитализиран пациент по клинични пътеки без да се отчитат спецификите на случая. Сблъскваме се и с ограниченията в размера на финансирането независимо от реално оказаната болнична помощ на базата на така наречените лимити и утвърдената система за заплащане на болничната помощ в близо едномесечен срок след отчитането на вече изпълнени медицински дейности и направените разходи за тях. Проблем, разбира се, е, че броят на болниците се увеличава, но те се специализират само в рентабилни медицински направления. Не съм чул някой да е разкрил клиника по психиатрия или инфекциозни болести, изброи проф. Джамбазов. Сред проблемите той посочи още буферните и социални функции, които държавните болници изпълняват противно на пазарните принципи, огромното текучество на кадри, заварената остаряла материална база, тромавите процедури на Закона за обществените поръчки, които държавните лечебни заведения трябва да прилагат за всеки един детайл от функционирането на здравната структура. 

После продължи с най-важното – с цифрите в последните години. От 2001 г. до 2009 г. болниците активно са субсидирани от държавата чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. За този период УМБАЛ „Свети Георги“ получава капиталови субсидии и субсидии за покриване на просрочени задължения в размер на 47 778 000 лв. От 2010 г. до 2015 г „Свети Георги“ получава вече само капиталови субсидии – общо в размер на 2 835 000 лв. В същото време в периода от 2001 до 2009 г. лечебното заведение винаги е излизало на загуба, с единствено изключение през 2006 г., което практически го поставя в състояние на декапитализация. През 2015 г. дружеството вече успява да излезе от това състояние,  а  общият размер на печалбата за последните 4 години е 9 951 000 лв. Това се случи благодарение на избора, който направихме още в началото на нашето управление. Бяхме поставени пред дилемата, посочи проф. Джамбазов, дали да насочим ресурсите в разплащане на натрупаните задължения за сметка на нивото на компетентност и квалифициран персонал, или да вложим енергията си и значителни ресурси в подобряване на условията на заплащане на персонала и в осъвременяване на остарялата материална база. Мениджърският екип избра втория вариант като същевременно се стремеше да поддържа стабилност при управлението на задълженията чрез мотивирана и стройна система на разплащанията. Насочихме усилията си в това да направим колкото се може повече клиники в болницата печеливши, инвестирахме в материално-техническа база, разширихме болничния портфейл с нови медицински дейности. Повишихме организационната самостоятелност на клиничните звена, но въведохме показатели за ефективност и редица аналитични и контролни дейности. Резултатите са такива, че ако през 2010 г. печелившите звена са били само 11, през 2011 г. те са вече 22 от общо 35 клиники и отделения, а днес техният брой достига 32, каза изпълнителният директор на „Св. Георги”.

Той не пропусна и значителните средства, които екипът му е привлякъл по различни оперативни програми на Европейския съюз и други  международни фондове – общо над 31 милиона лева. И отбеляза собствения финансов ресурс, който болницата е инвестирала в базата си благодарение на добрата мениджърска политика – близо 40 милиона лева в периода 2010 – 2015 г.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина