ЗдравеПУЛС

Проф. Карен Джамбазов оперира на живо

Топ ринолози демонстрират висша хирургия във Високотехнологичния център на УМБАЛ „Свети Георги“

Функционална ендоназална синус хирургия ще бъде демонстрирана утре, 20 август, във Високотехнологичния център за трансфер на знания и здравни технологии на УМБАЛ „Свети Георги“. Операциите са инициирани от Българското ринологично сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от известните ринолози проф. д-р Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател на Българското ринологично сдружение.

Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят на Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената болница в България, която разполага с подобна инсталирана и работеща система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.

Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен пациент с носни полипи. Демонстративната хирургия ще бъде наблюдавана в реално време посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в областта на ушно-носно-гърлените болести и специализанти.

Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая ще се оформи своевременно отвор посредством мининвазивен метод, след което ще се постави силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В момента детето има затруднение в дишането през носа.

При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва бърз рецидив.

Високотехнологичният център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден съвместно с Медицински университет – Пловдив след изпълнение на проект „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013” (ОПК), процедура  BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”. Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ.

Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално време. В него ще се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, както и корекции на малформации при деца и възрастни, обясни проф. д-р Карен Джамбазов.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина