ЗдравеПУЛС

Демонстрации на ендоназална синус хирургия във Високотехнологичния център на УМБАЛ „Свети Георги“

Операциите на живо ще извършат ринолозите проф. д-р Бернхард Шик от Германия и изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов


Демонстрации на функционална ендоназална синус хирургия ще се проведат в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив на 20 август. Операциите са инициирани от Българското ринологично сдружение (БРС) и ще бъдат извършени от проф. д-р Бернхард Шик от Саарланд, Германия, и проф. д-р Карен Джамбазов, изпълнителен директор на лечебното заведение и зам.-председател на БРС.

Предвидени са операции на новородено дете с едностранна хоанална атрезия и на възрастен пациент с носни полипи, обясни проф. Джамбазов. Демонстративната хирургия ще бъде наблюдавана в реално време посредством видеовръзка с операционната зала от специалисти в областта на ушно-носно-гърлените болести и специализанти.

Хоаналната атрезия е вродена малформация на носните проходи, която представлява анормално развитие на изграждащите ги костни структури или меки тъкани. В случая едната от носните кухини не съществува и ще трябва да се перфорира посредством мининвазивен метод, след което в нея ще се постави силиконова тръбичка, която да поддържа носния проход. В момента детето има затруднение в дишането през носа.

При пациента с носните полипи ще се приложи функционална ендоназална синус хирургия. Заболяването е резултат от продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от различни синузи, поради което, ако не се извърши съвременна ендоскопска хирургия, следва бърз рецидив.

Операциите ще бъдат извършени в новия Високотехнологичен център на трансфер на знания на УМБАЛ „Свети Георги“, изграден на базата на създадения уникален за страната Интегрален център за хирургично лечение на заболявания в областта на главата и шията.

Пловдивската университетска болница бе избрана за домакин на миниинвазивните демонстрации заради иновативната апаратура на Интегралния център, обясни председателят на Българското ринологично сдружение доц. д-р Диляна Вичева. Към настоящия момент УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената болница в България, която разполага с подобна инсталирана и работеща система. Тя включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация и позволява въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.

Високотехнологичният център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден съвместно с Медицински университет – Пловдив след изпълнение на проект „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013” (ОПК), процедура  BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”. Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ.

Новият високотехнологичен комплекс осигурява компютърно навигирана хирургия в реално време. В него се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски операции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, както и корекции на малформации при деца и възрастни, подчертаха от пловдивската университетска болница.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина