Разследване

Възможностите за осъществяване на пробив под линиите са поне 4, но се избира най-скъпият и най-разрушителен

Проектът за ПУП, свързан с пробива под Централна гара, е противоконституционен, незаконосъобразен и с много недостатъци

Това твърдят собствениците на 27 имота, които са засегнати от планираното

Те предлагат нов проект, съобразен както с нуждите и възможностите на общината, така и с тези на гражданите

Извършва се подготовка за отклонение на европари, категоричин са жителите не квартала

Вече има хора от района, върху които е оказан натиск и не желаят да говорят за проблема

Таня Грозданова

Всички живеещи на бул.“Македония“ и ул.“Бяло море“ в район „Южен“, възразяват срещу проекта за  изменение на Подробния устройствен план – План за улична регулация, касаещ пробива под Централна гара Пловдив и това не е новина. Тяхната позиция бе една от причините точката да се оттегли от дневния ред на сесията но Общински съвет на 13 септември. Мотивът на вносителя бе всички възникнали въпроси да получат своите отговори.   

Възраженията на жителите по гореспоменатите улици обаче се оказа, че не са от 13 септември. Собствениците на близо 30 частни имота, които са предвидени за отчуждаване, се срещнаха с екип на Под тепето, за да заявят, че пишат възражения и жалби до всички администрации и институции по веригата от 18 февруари, когато разбрали за пръв път за плановете за промяна на ПУП-а.  Видели го в Държавен вестник и на таблото в район Южен. Реагирали веднага с писмено възражение.

Планът предвижда тези къщи и малките семейни бизнеси в тях да изчезнат

Нямаме отговор до ден днешен. Смятаме, че изобщо не са разглеждани и са отишли в кръглата папка, казва един от засегнатите Никола Пенчев пред репортер на Под тепето.

„Категорично настоявахме и настояваме този план да не бъде одобрен за изпълнение, защото засяга частните ни недвижими имоти – нашите домове, които се намират на посочените улици. Според нас проектът трябва да бъде отхвърлен защото:

Първо – нарушава конституционните ни права на неприкосновена частна собственост – чл.17,ал.3 от основния закон.

Второ – проектът е незаконосъобразен, съгласно чл. 21,ал.7 от ЗОС – имоти собственост на физически или юридически лица могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждането на обекти – Публична общинска собственост, след предварително и равностойно парично обезщетение,“ говори от името на десетки семейства Илияна Узунова.

Младата жена присъства на заседанието на ОбС, когато бе отложена точката и припомня, че тогава засегнатите граждани представиха на общинарите стар проект – план, поръчан и платен от общината през 2014-а г., който не засяга частни имоти. Това автоматично означава, че Общината има други възможности да задоволи нуждите си, категорични са хората.

Въпросният проект, платен с парите на данъкоплатците преди около 4 години, по никакъв начин не касае имотите на наследниците на бежанци от Беломорска и Одринска Тракия, а на база на една малка уличка се решава свързването с булеварда, без да се засягат фирмените и частните ни имоти.

Още нещо – общината разполага с огромни площи свои терени пред и срещу частните имоти, които би могла да използва за реализация на проекта, посочва Узунова.  

Част от засегнатите с новия проект жители на квартал вече са преживявали едно такова отчуждаване на имотите си преди години и по-възрастните със сълзи на очи и ръка на сърце споделят, че втори път няма да издържат.

Очакваме ПУП от години, за да ни разрешат да строим, да си реорганизираме домовете. Никой не смее да направи нищо с години… защото няма ПУП… и сега това, недоумява Мария Искрева.  

Вече на всички, включително на кмета и на част от общинските съветници стана ясно, че проектът има множество недостатъци и неуточнения, но въпросите, които чакат отговори, продължават да се трупат.  

Защо се прибързва да се приеме необмислен проект, за да се усвоят пари на европейските данъкоплатци, вместо да бъде отхвърлен и да се одобри, по-рентабилен, по-ефективен и съответно по-изгоден, е големият въпрос, единодушни са живеещите на двете улици в Южен.

„Тук се касае не само за ограбване на конституционното ни право, а има и ред други въпроси, които събуждат съмнения и не толкова кулисни питания.

Всеки проблем има множество решения. Проблемът с Бетонния мост е проблем, но той има и други решения, които през години са били одобрявани или отхвърляни,“ коментира Никола Пенчев.

Едно от решенията, най-елементарното, е надигането му, смята Пенчев и дава аргументи – това е най-евтиния и най-бързоосъществим проект без да се губят транспортни връзки, както от южната така и от северната му страна. Тогава въпросът ще бъде решен на базата на сега съществуващия бул. „Македония“ и може да се осъществи за година, максимум 1,5 г.

„Друго добро решение за пробив е под така наречения Кукленски прелез. Защо обаче се взима и се разглежда сега показаният проект?! Той се явява най-скъпият и най-разрушителният, от гледна точка на частната собственост на над 30 семейства. Отделно като най-скъп събужда съмнения за искреността, с която се цели да се осъществи. Най-елемнтарно казано – извършва се подготовка за отклонение на европари не по предназначение. Отделно проектът има недостатъци, които най-добре биха ги обяснили специалисти в съответните области. Например, единият е – почвата под гарата е насипна, навремето там е имало блато. Второ – в южната страна се намира колекторът за обратните води на район Южен и те ще бъдат спрени, съсечени. Как ще бъде решен този въпрос?", пита Пенчев и продължава:

"Ние ще плуваме от тази страна на юг в обратните си води ли? От тук минават  и правите води, които захранват голяма част от кварталите на север от Централна жп гара – те също ще бъдат пресечни.

Друго- не е ясно как ще бъде направен пробивът под гарата. Има два начина. Единият подземен, само че в България за такава почва няма роторни машини – влажна и насипна. Второ- ако се извършва с прекъсване, тоест надземно, това означава, че жп транспортът и самата гара ще бъдат затворени поне за две-три години.

Дали е питано БДЖ и съгласувано ли е с тях, че няма да могат да минават тежки влакови композиции от София, та чак до Бургас. Също така ще бъде спрян и транспортът към Турция и от там към Сърбия.

Освен тези проблемни въпроси има и редица други за специалистите.

Нас най-много ни касае фактът, че при наличие на редица други варианти за решаване на проблема – дори самият пробив има 4 варианта за осъществяване откъм южната страна – се взима най-скъпият  и най – широк. Това възбужда съмнения, въпроси и едно обществено мнение за подготовка за извършване на кражба на европари.“

Ние не искаме, като честни европейци, да бъдем съучастници в кражбата на пари на европейските данъкоплатци, категорични са жителите на Южен.

Днес те очакват да чуят част от отговорите на поставените въпроси, ако бъдат допуснати след обяд на срещата на проектантите и специалистите от НКЖИ с общинските съветници.

Очаквайте подробности.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. След Освобождението , според първия устройствен план на града, главната улица е трябвало да бъде широка до „Отец Паисий“. Надигнали се обаче дюкянджии ,зарзаватчии , касапи и пр. наематели и собственици на бараки и дюкяни и провалили плана. Историята се повтаря като фарс.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина