МненияПод ножа

ПРАВО НА ОТГОВОР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Категорично заявяваме, че изнесените твърдения относно проекта за изграждането на нов парк в Пловдив са неверни и манипулативни

Направените в статията изчисления за цена на декар залесяване са твърде спекулативни, тъй като стойността на проекта не включва само дейности по залесяване, заявяват от пресцентъра на кметството

Във връзка със статии със заглавие „Общината планира да изгражда парк в парка на 7 пъти по-висока цена“ и „Няма готови проекти за инфраструктурните обекти за 2019-а“, публикувани в сайта „Под тепето“ съответно на 25-ти и 26-ти откомври 2017 година, от Община Пловдив категорично заявяваме, че изнесените твърдения относно проекта за изграждането на нов парк в Пловдив са неверни и манипулативни.

Направените в статията изчисления за цена на декар залесяване са твърде спекулативни, тъй като стойността на проекта не включва само дейности по залесяване. Освен тях в бюджета на план-програмата са включени и следните разходи:

 • Проучвания, проектиране, държавни такси и съгласувателни процедури  и държавни такси
 • Изготвяне на доклад по ОВОС или ЕО /при необходимост/ и ОС
 • Строителен надзор, извършване на оценка за съответствие и инвеститорски контрол
 • Средства по договор за обществена поръчка за период от 5 години в т.ч. подготовка на терена за озеленяване, което да гарантира устойчивост на проекта
 •  Осигуряване на дървесна и храстова растителност;
 • Водоснабдяване и канализация;
 • Елекроинсталации;
 • Напоителна система;
 • Реконструкция и изграждане на алейна мрежа;
 • Доставка и монтаж на парково обзавеждане;
 • Изграждане на ограда;
 • Доставка и монтаж на вишки за наблюдение.
 • Доставка и монтаж на автоматична бариера;
 • Отглеждане и опазване на насажденията за пет годишния период.
 • Предвидена е реконструкция на съществуващата алейна мрежа от опесъчени алеи и полски пътища, като се осигури основна алейна мрежа за осигуряване на транспортен достъп за обслужване на площите и второстепенна  алейна мрежа за вело и пешеходни маршрути в природна среда.

 

Проектът предвижда засаждане на смесени насаждения със средноразмерни фиданки с обиколка на стъблото минимум 12-14 см и голямо видово разнообразие на съпътстващи видове, включително вечнозелени и иглолистни.

 

Освен това манипулативно се правят сравнения със заповедта на Министерството на земеделието и горите за цена от 1084 лева за един декар гори. Ясно е казано, че тази цена касае залесяване в горски територии, като не е фиксиран размерът на фиданките. Територията, която разглежда Община Пловдив попада в зоната на градските и общоградски паркове.

 

Както бе съобщено на пресконференцията в понеделник, 23.10.2017 г. Община Пловдив започва най-голямото залесяване в най-новата история на града и изграждането на паркова зона на площ от 655 декара. Територията обхваща пространството от Гребния канал, по река Марица, до Околовръстния път, помпените станции на ВиК и моста на река Първенецка.

За реализирането на проекта Община Пловдив работи съвместно с Лесотехническия университет – София за извършване на предпроектни проучвания, а залесяването и изграждането на поливната система ще се съгласува с РИОСВ и Басейнова дирекция.

Информираме Ви още, че данните за качеството на атмосферния въздух от двата пункта, които се намират на територията на общината и са част от Националната система за мониторинг на околната среда, може да следите онлайн на адрес: http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/

ПРЕСЦЕНТЪР ОБЩИНА ПЛОВДИВ                      

Очаквайте какво точно бе съобщено на пресконференцията в понеделник от кмета Иван Тотев, свалено от запис и без редакторска намеса

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

 1. За общината разбира се че е манипулация. Всяко аналитично и критично мислене е манипулация. Единствено вярните са само казионните пловдив24, които са притурка на властта.

  Чистотата на въздуха също. Те така да се стараят да измерват от парк Лаута, пък ние да гледаме реални данни от независими източници. Анатема за нас!!

 2. Повече от половината паркове в Пловдив нямат работеща обществена тоалетна, той ще консолидира горите …..
  „държавни такси и съгласувателни процедури и държавни такси“ – от единия джоб в другия ли?
  „канализация“ – битово – фекална ли?
  Като гледам целта е да се докара за сметка на данъколатеца вода,канал и ток за да се строят баровски къщи и хотели наоколо, кметъ ги разбира тия работи…

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина