МненияПод ножа

Колко ЕКО и БИО е производството на изрядната според собствениците централа в село Труд?

 
Изяснен е произходът на газовете, излъчващи неприятната за селото миризма и вече са описани  всички технологични недостатъци на инсталацията
 
Само в рамките на последната година, в която инвеститорите твърдят, че всичко е изрядно и работи на европейско равнище,  на централата са написани 4 акта за нарушения
 
На 250 м от жилищна зона, през 2014 г. в землището на с. Труд беше изградена инсталация за производство на Електроенергия от биологични отпадъци. От пускането в експлоатация през март 2015г. до сега, жителите на селото търпят само негативи от това производство. 
 
В знак на протест  жителите на селото и инициативна група 4 пъти блокираха Карловско шосе след многократно подавани жалби още от 2015г.1, когато централата заработва. За първи път в историята на селото населението е така твърдо и обединено  в позицията си, която е подкрепена и с Иск съдържащ около хиляда подписа на живущи в Труд. Напомняме, че зад протестите в Труд стои единствено желанието на хората да дишат чист въздух, без газове излъчващи миризми, да живеят без шум и вибрации, и без капещи по централната улица на селото цистерни пълни с фекалии .  
 
Инициативните жители извършиха навременно всички административни стъпки по уведомяване на всички ресорни министерства и техните регионални служби, относно проблема в село Труд, като само за текущия месец трудчани имаха срещи с Министрите на здравеопазването, на земеделието, на екологията и на регионалното развитие.
 
Поредицата от срещи оформи стъпката за извършване на нова преценка за необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на Централата в Труд. Напомняме, че такава не е извършена при издаването на разрешителните, което според експерти а и както в последните дни разбрахме и според съда относно сходен казус, е сериозен пропуск, и дори може да се определи като незаконосъобразно, имайки предвид малкото отстояние от населено място . Визираме случая в Горна Липница.  
 
Гражданската инициатива в Труд разполага с експертни становища от водещи специалисти с над 20-годишен опит в изграждането на инсталации за производство на биогаз, които са с доказан опит на европейско и световно равнище. Напълно е изяснен произхода на газовете излъчващи неприятната за селото миризма и са вече описани  всички технологични недостатъци на инсталацията в село Труд. Тези експертни препоръки са вече сведени до знанието на всички ресорни министри. Изводът на експертите е, че сравненията с водещи европейски практики са напълно невъзможни, тъй като в инсталацията в Труд на лице са ключови технологични  недостатъци за правилното и безвредно функциониране. Тук е редно да напомним, че в началото на годината  гигантът БИОГАЗ ЦЮРИХ 2, в писмено становище и пряка комуникация с инициативната група в с. Труд, се разграничи остро от тиражираните от собствениците твърдения, че технологията използвана в с. Труд е идентична с тази в Цюрих. В писмото си г-н Фетер (директор на централата в Цюрих) също визира проблеми в технология и оборудване, и препоръча на обекта да се направи консултация с експерти, които да изготвят план за подобрение на работната площадка. 
 
Вместо да направят това обаче, инвеститорите на обекта в ТРУД  се фокусират върху отричане на проблемите и нападки към населението посредством  социални мрежи и разпространение на новини с невярно съдържание.  Само в рамките на последната година, в която те твърдят, че всичко е изрядно и работи на европейско равнище,  на централата са написани 4 акта за нарушения от МОСВ и МВР 3. Три от тях са актуални. Единият е отменен от съда поради административни нарушения от страна на РИОСВ Пловдив при оформяне на протоколите от осъществена проверка, при която еко инспекцията замерва завишени нива на  азотни и серни оксиди изпускани във въздуха от инсталацията за биогаз в Труд. Въпреки некоректното попълване на протоколите, завишените в пъти стойности на вредни емисии са факт, който съда не постави под въпрос. Административното наказание е отменено поради техническа грешка в попълването на протокола допусната от участващите в проверката инспектори на РИОСВ Пловдив. 
 
Освен тези 4 акта за нарушения на иначе "изрядната" централа , след сигнал на жители на селото към община Марица за безконтролно заливане  на ниви в землището на село Труд с течен компост, който е изходен продукт на Централата, лично кмета на общината г-н Иванов посети селото и взе проби от почва след наторяване. Изпитанието 4 е от акредитирана лаборатория и показва многократно надвишени стойности на МЕД, ЦИНК и нефтопродукти.  Наторяването се извършва в нарушение на нитратната деректива.
 
Във връзка с изложените обстоятелства, населението се надява и очаква пълно разглеждане на експертно ниво с нужните привлечени ВЕЩИ ЕКСПЕРТИ  на технологичната документация на инсталацията и в действителност фукциониращите  на площадката съоръжения и тяхната изправност.  
 
Преди дни жителите на село Труд се събудиха с обявление за ново Инвестиционно намерение на Инсталацията. Напомняме, че държавата в лицето на РИОСВ Пловдив и МОСВ още не е излязла с официално становище, относно миналогодишно намерение  за "разширяване на суровинната база",  срещу което близо 1000 души възразиха на Карловско шосе успоредно с много Жалби и хилядна подписка. В представените от Централата оценки и технология, на лице са много несъответствия, което ще бъде също тема на разговор на 24.07.2016 понеделник, когато кметство Труд , организира  Общоселско събрание, на което са поканени представители на медии и община Марица. 
 
Повече информация относно документални нередности  и големия въпрос до колко е законосъобразна дейността на Централата работеща с био отпадъци в с. Труд очаквайте до дни.
 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина