МненияПод ножа

Читателско разследване: Цигани изсякоха цяла гора по дигата на Марица

Цигани изсякоха цяла гора по дигата на Марица, алармира наш читател, който е направил собствено разследване по случая, снимал е някои от еко терористите и белите, които те трайно са нанесли в иначе защитената по Натура 2000 и куп други директиви територия. Бандитите вилнеят ежедневно близо до вододайната зона в периферията на парк Отдих и култура. Ако не бъдат взети мерки, скоро едно дърво няма да остане в зоната. Върви поголовна сеч. Идват с коли, събират изгнили дървета, но режат и напълно здрави такива. Да не говорим, че изхвърлят всякакви строителни и битови отпадъци, алармира читателят ни. Той припомня зоната освен част от националната екологична мрежа Натура 2000, е защитен природен парк като Рамсарско място със световно значение, на което гнезди световно защитения малък корморан. Точно около табелата, която информира за особения статут на територията обаче има импровизирана махала и „китно” мини сметище. А табели по дърветата напомнят, че всеки, който изхвърля какъвто и да е било отпадък там или изземва инертни материали подлежи на глоба от 2 до 10 хиляди лева.

Четете малко по-късно подробното читателско разследване!

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина