Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ започва приемза магистърската си програма „Публична администрация“

Под небето

Срокът за подаване на документи за класиране е до 14 октомври, специалонстта подготвя кадри за държавни, общински и ЕС институции

Прием на документи за кандидатстване за магистърска програма „Публична администрация“ до 14 октомври стартира Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Специалността подготвя кадри за държавните и общинските институции, за международни организации и институции на ЕС, както и за специализираните администрации – полицейска, военна, данъчна, митническа, администрация в здравеопазването и др.

Завършилите обучение имат подготовката да работят като мениджъри, експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията и да заемат ръководни и експертни длъжности в недържавни стопански и нестопански организации.

При създаването на магистърската програма са взети предвид изискванията и задачите на настоящия етап от развитието на публичната администрация у нас, в Европа и по света, както и все по-разширяващата се сфера на административни дейности и новото административно законодателство. Учебната подготовка е съобразена също така с развитието на международното сътрудничество и присъствието на България в европейските структури и с актуалното българско законодателствои приложимите актове на европейското право.

Сред основните академични курсове в специалността са: „Конституционни основи на публичната администрация“, „Международно икономическо право и арбитраж“, „Правен режим на обществените поръчки“, „Данъци и данъчна администрация“, „Криминология (противодействие на корупционни практики в публичната администрация)“, „Прилагане на правото на ЕС от българската администрация“, „Висша държавна администрация“, „Право на собственост“, „Обществено осигуряване и социално подпомагане“, „Българско гражданство и гражданство на ЕС“, „Електронно управление в публичната администрация“, „Въведение в публичната администрация“, „Административно право и административен процес“ – избрани теми, „Основни права и свободи“, „Гражданско състояние“. Изучават се също чужд език и по два избираеми курса на семестър.

Магистърската програма „Публична администрация“ е акредитирана с решение на Националната агенция по оценяване и акредитация с Протокол №40/10.12.2014 г. Професионалното направление на специалността е „Администрация и управление“, а обучението е в задочна форма в продължение на 3 семестъра. Ръководител на програмата е проф. д-р Емилия Друмева.

Приемът е чрез класиране на база успех от предходната форма на образование. Кандидати могат да бъдат всички завършили бакалавърска и магистърска степен от всички специалности. Изключение правят завършилите единствено степен „професионален бакалавър“, уточняват от факултета.

В обявения срок – до 14 октомври, документи за кандидатстване се подават в кабинет 202 на 2 етаж в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24. Допълнителна информация може да се получи и на следните телефони: 032 261 284 и 0898 87 83 04, всеки делничен ден от 11:00 до 16:00 ч.

Обявяване на резултатите е насрочено за 17 октомври в кабинет 225 на Ректората и на сайта на Юридическия факултет: law.uni-plovdiv.net

Приетите трябва да се запишат в периода 18 – 28 октомври

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.