УМБАЛ „Свети Георги” успешно приключи проект за близо 350 хил. лева

Под небето

За 18 месеца 2767 служители на най-голямата болница в страната преминаха обучение за повишаване на квалификацията и за преквалификация

Успешно приключи проект по договор  № ESF-2115-06-11001 – „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”. Стойността му е 344 748,10 лв, а продължителността – 18 месеца. Това обяви днес по време на заключителната пресконференця по проекта Зам.-директорът на най-голямата болница в страната Момчил Мавров.

С изпълнение на проекта се гарантира устойчива заетост на служителите над 55-годишна възраст. За тях бяха организирани обучения, които да повишат квалификация им. Едновременно с това техният професионален опит бе използван за провеждане на обучения на работното място и за повишаване на уменията и познанията на останалите служители на болницата, обясни г-н Мавров.

В рамките на проекта се приложи иновативен модел за организация на труда, включително и система за оценка и кариерно развитие на персонала. Бяха изготвени програми за продължаващо професионално обучение на наетите лица, които да стимулират въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Стремежът на екипа по проекта бе да се повиши и стимулира производителността на труда на служителите на най-голямата болница в страната. Те преминаха  курсове за по-висока квалификация и за преквалификация, чуждоезиково обучение, обучение по ИКТ и други ключови компетентности.

В дългосрочен план обученията ще помогнат за развиване на менторството, като лицата с дълъг професионален стаж ще се превърнат в обучители на по-младите си колеги. Резултатът трябва да бъде по-добра адаптивност, сплотеност и създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, заяви ръководителят на проекта Момчил Мавров, който е зам.-директор по „Административни и икономически въпроси”.

Целевата група на проекта бяха 2 767 служители на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД. За 2 490 от тях бяха разработени индивидуални планове за кариерно развитие. Останалите 250 души са на възраст над 55 години. Те бяха разпределени в 9 групи от лекари, медицински специалисти, санитари и административно-стопански персонал и в рамките на тримесечна програма бяха подготвени за обучители.

Второто разпределение на персонала бе на база пряко включване в проектните дейности. В него 1 147 лица от всички 2767 се обучаваха, като им бе гарантирана гъвкава форма на заетост. 250 души от тази група бяха служителите над 55-годишна възраст. Останалите бяха включени в специализирани курсове за интегрирано обучение на работното място в продължение на 96 учебни часа, разпределени в 3 месеца.

Проектът се реализира на три етапа. През първия се идентифицираха нуждите от подготовка на обучители по определени работни позиции. По-възрастните служители се нуждаеха от повишаване на квалификацията си и от адаптиране на познанията и уменията си към новите динамични условия на труд. В същото време техният опит пък помогна за реализирането на по-ефективен обучителен процес. Обучението бе наложително и заради потребностите за допълващи знания в области като психология на управлението, тренинг на работното място, ролеви игри, чуждоезикови познания, комуникационни умения, използване на ИКТ техника, опазване на околната среда и др., обясни г-н Мавров.

На втори етап бяха дефинирани целите на обучението по отношение на знанията, уменията и нагласите, а на третия – лицензирана обучителна организация представи конкретен план за обучение и учебни програми. Те бяха съобразени с основните характеристики на обучаваните. Особеностите им предопределиха избора на учебния курс, съдържанието на учебния материал, продължителността на обучението. Занятията се провеждаха в работно време – 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Проектът включва и социални придобивки за служителите. За целта бяха извършени  строително-ремонтни дейности по разработен проект от избран чрез обществена поръчка изпълнител, както и монтаж на градинско оборудване и алейно осветление в парковата зона за отдих на персонала. Ремонтираното и реконструирано място за почивка вече дава възможност на персонала реално да намира място за отмора след изпълнение на напрегната работа в болнична обстановка, каза Момчил Мавров.

Проект по договор  № ESF-2115-06-11001 – „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”, се финансира по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. чрез Европейския социален фонд, уточни г-н Мавров.

Споделете ни във:

1 thought on “УМБАЛ „Свети Георги” успешно приключи проект за близо 350 хил. лева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.