Стартира редовната кандидатстудентска кампания на ПУ

Под небето

Утре стартира записването за редовната кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. До 2 юли включително желаещите могат да заявят участие, като подадат заявление до ректора, оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно образование, попълнен картон за класиране – по образец на университета, и документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв), и заплащайки кандидатстудентска такса. Записването става в Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, в бюрата по градове или през сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg.

 

 

В обявения период – от 16 юни до 2 юли, включително в съботите и неделите,  документи подават всички кандидатстуденти – в това число и тези, които са се явявали на всички предварителни изпити. Изпитите по 18 предмета ще се проведат от 5 до 11 юли включително.

на 5 юли са насрочени изпитите по география на България и биология. На следващия ден, 6 юли, ще се проведе най-мащабният изпит – този по български език. Изпитите по английски език, химия и теология (устен) са насрочени за 7 юли. В същия ден стартира и комплексният изпит по физическо възпитание, който ще продължи и на 8 юли. На 8 юли кандидатите ще се явяват и по история на България и информатика.

На една дата – 9 юли са и изпитите по психология, френски език и физика, като за последната дисциплина е предвиден тест със събеседване. На следващия ден ще се състоят изпитите по математика и испански език. По 4 предмета ще изпитват на 11 юли – немски език, новогръцки език, музика и изобразително изкуство.

По традиция трите кръга на изпита за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през септември. Тази година насрочените дати са 14, 15 и 16 септември.

Информацията за поименното разпределение на кандидат-студентите по сгради и зали ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред Ректората и Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ в деня, предхождащ съответния изпит.

В деня на изпита кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер. Началото на всички изпити е 9:00 ч. Проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 16 юни до 2 юли – при подаване на документи в Пловдив и     по време на провеждане на кандидатстудентските изпити през юли – от 14:00 до 17:00 часа в Ректората на Университета на ул. „Цар Асен“ №24.

С получените положителни оценки от всички предварителните изпити може да се участва в общото класиране. Ако полученият резултат не удовлетворява кандидатите, те могат да се явят отново на същите изпити по време на редовната сесия. При формирането на бала за класиране се взема по-високата от двете оценки.

Кандидат-студентите, които са издържали изпит от предварителна сесия с отличен резултат – от 5.50 до 6.00, или получили отлични оценки от международни изпити (сертификати) се записват като студенти на Пловдивския университет в избрана от тях специалност. Същата възможност се предоставя и на кандидати с оценка най-малко „Много добър 5.00“ от предварителните изпити по музика и изобразително изкуство или от от национални и международни олимпиади и състезания, които се признават за резултат от конкурсен изпит за определени специалности. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи, формуляри за записване на новоприети студенти и заплащане на дължимите кандидатстудентска и семестриална такси. Срокът за записване е във времето на прием на документи от 16 юни до 2 юли 2015 г.

Когато записан в дадена специалност с оценки от предварителните изпитни сесии, олимпиади, международни изпити или различни състезания, пожелае да кандидатства и в други специалности, той трябва да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава и остава непроменена, ако специалността е в същото професионално направление. Когато става дума за различно направление, в което семестриалната такса е по-висока, се доплаща разликата, уточниха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Общо 239 отлични оценки има в предварителната кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от тях 39 са пълните шестици. За ранните кандидатстудентски изпити се бяха записали над 1650 души, като участниците в изпитите бяха 2007 и от тях 1734 са успешно издържалите.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.