ПУ стартира проект за пазарно ориентирани хуманитарни специалности

Под небето

Под тепето партньор на университета в 20-месечната активност
 
Image title
Супер амбициозна и важна инициатива обявява Пловдивският университет утре. Филологическият факултет ще представи най-новия си спечелен проект – „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления”. Общата стойност е 249 923.67 лв., а продължителността му – 20 месеца, обясни ръководителят на проекта доц. д-р Станка Козарова.

По сключен договор BG051PO001-3.1.07-0024 Филологическият факултет ще изпълнява дейностите съвместно с компанията за аутсорсинг услуги „Софика Груп“ и електронната медия Под тепето. Реалните потребители са 2000 студенти от двете хуманитарни направления, по които се обучават студентите във Филологическия факултет: „Филология” и „Педагогика на обучението по…”. Техните академични знания ще се адаптират и надградят  в съответствие с динамиката на потребностите на пазара на труда чрез създаване на пазарно ориентирани модули в учебните планове и програми.

Сред специфичните цели на проекта е да се извършат двупосочни анализи: „Филологически факултет – пазар на труда”, за да се установи какъв потенциал има факултетът да отговори на новите потребности на пазара, от една страна. От друга страна ще се изследват и търсенията на пазара – какви изисквания за нови умения, нагласи и компетентности има към специалистите на факултета, както и  нови методи на преподаване. Ще бъдат регистрирани и „дефицитите” в учебните планове и програми и ще се изготвят предложения за адаптиране и надграждане чрез създаване на пазарно ориентирани модули.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.