Нощ на учените в петък

Под небето

Image title
За поредна година четири пловдивски висши училища обединяват усилията си в организацията на Нощта на учените, която ще се състои на 27 септември, петък. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Медициският университет в Пловдив, Университетът по хранителни технологии и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство ще представят „Пътната карта“ на проявите в програмата си утрe.

Събитието и тази година ще се проведе по едно и също време в цяла Европа, като надсловът е ” Учените в триъгълника на знанието” – „Европейска нощ на учените 2013” K-TRIO (Researchers in Knowledge Тriangle). Тъй като през 2013 г. се отбелязва Европейската година на гражданите, основна част от програмата на пловдивските висши училища има за цел да насочи вниманието на младите хора – студенти, ученици, граждани,  към науката и иновациите, към човешкото знание и  ерудиция като гаранция за просперитет, обясниха доц. д-р Петя Бъркалова и Весела Казашка, координатори на проекта за ПУ „Паисий Хилендарски“.

Основната задача е да се приобщи широката и специализираната публика към разговор за европейските ценности и дебат за приноса на учените за постигане на визията „Европа на знанието”. Като част от съвременното общество и като част от единното европейско семейство, учените се ангажират с политиката за откриване и „отглеждане“ на изследователски таланти, чиито компетентности  включват генериране на идеи за напредъка на човечеството през 21 век. Цели се и укрепване на активната позиция на гражданите и обществото в подкрепа на  тази политика.

Нощта на учените се организира за девета поредна година в България и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора”. ПУ „Паисий Хилендарски” е част от консорциум участници, сред които са Нов български университет, Клуб „Млади таланти”, Медицински университет – Пловдив, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“. Програмата на Европейската нощ на учените 2013 се изпълнява с подкрепата на редица организации на национално и местно равнище като Съюза на учените в България, Българската академия на науките, АМТИИ, УХТ, Списание „Наука“ и др.

Европейската нощ на учените ще се проведе на 27 септември, петък, 2013 г. едновременно в София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Бургас и Варна. Програмата в тези градове обхваща четири сфери, които по традиция представят четирите посоки на еволюционно развитие на човека и обществото. Първата е науката, която въплъщава разума, теорията, технологиите като създания на човешкия интелект. Втората е образованието – то представлява обучението, наследяването на знанието. Културата е третата посока, защото тя създава чувството за идентичност и принадлежност, а четвъртата – учените като личности, представя създателите на научната картина на света и европейските ценности.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.