182 отлични оценки от предварителните изпити в ПУ

Под небето

Няма слаб резултат по 5 предмета, единствено шестици и петици са получени по физика и теология. Записването за редовната кампания е от 15 до 30 юни

182 са отличните оценки от предварителната сесия на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от тях пълните шестици са 13. Резултатите съобщи зам.-ректорът по учебна и издателска дейност доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че от 1 до 4 юни включително висшето училище е провело изпити по български език, английски език, история на България, география на България, психология, математика, информатика, биология, физика, химия и теология. За тях са се записали приблизително 1500 кандидат-студенти.

На най-масовия по традиция изпит по български език са се явили 836 души. От тях с резултат от 5.50 до 5.90 са 81, а четирима са получили „Отличен 6.00“. С „Много добър“ са оценени – 323 кандидати, а с „Добър“ – 243. Средните и слабите оценки са съответно 88 и 97.

Следващите по масовост на явяване са изпитите по история на България и английски език. Като на тях са присъствали съответно 217 и 203 човека. И по двата предмета няма пълни отличия, но с успех над 5.50 са 11 от явилите се по английски език и 22-ма по история. Слабите оценки по първия предмет са 27, а по втория – 69, показва статистиката на ПУ „Паисий Хилендарски“. Прави впечатление, че по история броят на получените оценки „Мн. добър“ е 15, а с „Добър“ са 37, докато по английски език те са съответно 62-ма и 65-ма кандидати.

Сравнително малък брой слаби резултати отчитат по математика – само трима от явилите се 164 човека. Има една пълна шестица и пет оценки над 5.50. „Много добър“ е даден на 43 писмени работи, а „Добър“ – на 86. На изпита по психология са се явили 86 души, от тях отличниците са 13, с „Много добър“ и „Добър“ са оценени съответно 30 и 32-ма. Само 8 от изпитаните са получили 2.00. Желание да участват в изпита по география са изявили 61 кандидат-студенти. Слабите оценки са едва 3, а отличните и много добрите са съответно 12 и 27.

Без слаб успех са се провели изпитите по информатика, биология, физика, химия и теология, като по последните четири предмета няма и оценка „Среден“. А по физика и теология единствените получени резултати са „Отличен“ и „Много добър“, уточни доц. Стоянова.  

Общо 213 отлични оценки – от 5.50 до 6.00, има след състезания, организирани от факултетите на Пловдивския университет. те се признават за конкурсен изпит за някои специалности. По български език има 3 отлични оценки, по руски и математика – съответно 8 и 161. По физика такъв успех имат 8 човека, по химия – 12, а по музика – 21.

Доц. д-р Мария Стоянова припомни, че кандидат-студентите, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка – 5,50 и по-висока, както и тези, които са получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, ще могат да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност.

По същия начин е записването и за кандидат-студенти, които са издържали ранните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка най-малко „Много добър 5.00“, които се провеждаха на няколко пъти от началото на настоящата календарна година на дати, насрочвани от Педагогическия факултет. От университета уточняват, че положените и издържани с висока оценка изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по описания ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи за редовната изпитна сесия – от 15 юни до 30 юни 2016 г. Тези, които все още не са получили дипломата си за средно образование, кандидатите попълват декларация, с която се задължават в срок до 8 юли да я представят. Ако не спазят срока те губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще стане на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.