Илко пише на Бойко

Под лупа

Председателят на Общинския съвет поиска главата на губернатора с писмо до премиера

Image title
Председателят на Общинския съвет Илко Илиев поиска оставката на губернаторът Иван Тотев с писмо, пратено до премиера. Преди това войводата изпълни решението на местния парламент и сезира Прокуратурата, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание, Европейския парламент, Европейската комисия, Европейската народна партия, Президента на Република България, Народно събрание на Република България  и всички парламентарни групи, които в рамките на техните правомощия да извършат проверка на фактите и обстоятелствата, съдържащи се във видеоматериала на ПП ГЕРБ за частичните избори за кмет, проведени  в район „Източен”  в Пловдив през октомври 2009 г.
Ето и пълното съдържание на писмото:

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На сесия на Общински съвет – Пловдив, във връзка с информация от медиите за съществуването на видеоклип, на който политици от ПП „ГЕРБ” правят предизборна агитация за частичните местни избори за избор на районен кмет на район „Източен” в Пловдив през 2009 година, беше взето решение записът да бъде прожектиран на общинските съветници. След запознаване с пълния запис, установихме, че на него се виждат редица нарушения на основни закони на Република България, за част от които има и предвидена наказателна отговорност. Записаните нарушения нарушават не само демократичните ценности на нашата държава, но и застрашават основни човешки права на гражданите. От записа е видно, че управляващата партия при частичните местни избори през 2009 г., е действала организирано срещу законовия ред за провеждане на местни избори. Потъпкването на избирателните права на гражданите, дискриминацията и разходването на държавни средства в интерес на определена политическа партия, са направени по указания на ръководителите на партия ГЕРБ в Пловдив. От записа могат да се установят следните нарушения:
Член на ПП „ГЕРБ”, съвместяващ длъжностите на Областен ръководител Пловдив и същевременно Областен управител, призовава активистите на партията, сред които и членове на секционни комисии, за по-голям брой невалидни бюлетини, защото това е един от начините да получат предимство. По този начин се призовават членовете на секционните комисии, да извършат грубо нарушение на задълженията си и да „направят невалидни бюлетини”. Да си припомним, че една бюлетина е равна на един глас и това, от една страна, обезсмисля вотът на гражданина, който е пуснал бюлетината и от друга, недопустимо намалява гласовете, подадени за определени политически сили. Интересното е, че наказателните постановления по Закона за местните избори се издават от Областния управител, който в същото време призовава за повече недействителни бюлетини и манипулиране на вота. На сесията на ОбС-Пловдив, беше изказано становище, че в случая имаме призоваване за престъпление по чл.169 от Наказателния кодекс: Чл. 169. Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия, което наруши тайната на гласуването или по какъвто и да е начин преправи резултат от избори, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.
От изказванията на видни активисти на партия „ГЕРБ” на събранията се вижда, че при тези избори за районен кмет има и търговия с влияние и неправомерно ползване на услугите на държавно търговско дружество с цел повлияване върху гласоподавателите, както и назначаване на избиратели във „В и К” ЕООД – държавно търговско дружество. Това склоняване за гласуване в полза на определен кандидат или политическа партия, срещу имотна облага, представлява престъпление по чл.166 ал.2 от Наказателния кодекс: Който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.
От целия предизборен клип на ГЕРБ е видно, че е налице предварителен сговор за извършване на действия, представляващи нарушение на политическите права на гражданите. Чл. 169г от Наказателния кодекс (1) Който образува или ръководи група, която си поставя за цел да извършва престъпления по този раздел, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.
Организирано е събрание от ГЕРБ в деня за размисъл преди изборния ден. С това е нарушен чл.66 от Закона за местните избори, че е недопустима агитация в деня преди изборите, като член на ГЕРБ призовава лично към такова нарушение на закона.
В предизборната кампания членове на ГЕРБ обещават на жителите на район „Източен”, че незаконните къщи в квартала няма да се събарят, а някои дори ще бъдат узаконени. Това е открита дискриминация на останалата част от българската нация, която е длъжна да спазва законите и когато има незаконно строителство, към тези хора законът се прилага с цялата му строгост. За тази дискриминация може да се сезира и Комисията за защита от дискриминацията.
Предизборната агитация и обучение на предизборния щаб на ГЕРБ се осъществява от лице, което освен, че е Областен ръководител на ГЕРБ изпълнява и длъжността Областен управител, която е несъвместима с участието в предизборна кампания: Съгласно чл.31 ал.1 т.4 от Закона за администрацията, Областният управител следи за законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове. Областният управител издава и наказателните постановления по нарушения на Закона за местните избори. На сесията на ОбС-Пловдив, беше изказано становище, че самото участие на Областния управител в предизборната кампания, е нарушение на Закона за местните избори: Областните управители, техните заместници и работещите в областната администрация, кметовете, техните заместници и работещите в общинската администрация, както и другите държавни органи и синдикалните организации не могат да разпространяват предизборни агитационни материали за кандидатите и да участват в предизборна агитация под каквато и да било форма (чл.50 ал.5 от Закона за местните избори). Отпуската на това длъжностно лице по никакъв начин не променя статута му на Областен управител на Пловдив, който има правомощия по Закона за местните избори да следи за законността и да налага наказания за нарушенията. Редовният платен или неплатен отпуск не представлява отпуск по смисъла на Закона за местните избори, където на такъв служебен отпуск имат право само лицата, които са кандидати на местните избори. Освен това, Областният управител по закон издава наказателните постановления по нарушения на Закона за местните избори, а за нарушения на самия областен наказания налага министър-председателя.
В събота, в деня за избори, член на ГЕРБ призовава за мобилни групи, които да отидат на молитва в Евангелската църква, и по негови думи „както се молят – по четири, по пет – на изборите”. И евангелистите, около 200 човека, да се заведат да гласуват „с наша помощ”.
ГЕРБ получили информация, в която влизат телефони и имена на домоуправители. Правят се събрания на домсъветите. Но това са недопустими практики, тъй като на първо място, се събират лични данни от домоуправителите, които имат достъп до всички лични данни на живущите. Със Закона за етажната собственост се предвиди всички да представят на домоуправителите лични данни. Възможностите за злоупотреба с тези лични данни са големи, особено по време на избори. Друг е въпросът, че тази база данни я има и в районните кметства и може недобросъвестно да се използва от определени политически сили.
Денят за размисъл – за ГЕРБ ден за размисъл няма. Ръководителят на ГЕРБ в Пловдив казва, че официално има ден за размисъл, а неофициално няма. Организирано е събрание от ГЕРБ именно в този ден. С това е нарушен чл.66 от Закона за местните избори, че е недопустима агитация в деня преди изборите, като този член на ГЕРБ, призовава лично към такова нарушение на закона.
Дискриминацията на част от българските граждани от ПП „ГЕРБ” е видна и от отношението им към незаконното строителство. Във видеоклипа се обяснява как депутати от ГЕРБ са поели ангажимент незаконни къщи в Столипиново да не се събарят и даже ако може да се узаконят. Това е една година преди ГЕРБ да започне да събаря къщите на българите в Несебър. Поставянето на определена категория граждани на по-различен режим относно законността, изключително ме притеснява. Вместо депутатите да се грижат за спазване на законите и равноправието на гражданите, самите те поставят ромите в по-облагодетелствано отношение от останалите български граждани, на които, както видяхме, им събориха незаконните къщи. Това бих го приела като част от предизборната кампания, през която, както е всеизвестно, политиците лъжат, ако не беше факта, че една година след частичните избори, незаконното строителство в район „Източен” продължава да процъфтява под благосклонния поглед на ГЕРБ. Единственото хубаво, което мога да кажа по този повод, е че са си спазили обещанието. Може би за следващите местни избори, и другите български граждани могат да имат този късмет да им опростят нарушенията на закона. Друго, което прави впечатление е, че се казва, че е изготвен законопроект, с който да се узаконят тези къщи, които цитирам, „са големи и хубави”. Тези собственици трябвало да знаят, че партия ГЕРБ работи в техен интерес.
Всички тези действия, записани от самите активисти на партията, са по-характерни за началото на демокрацията в България. След 20 години демокрация е недопустимо подобно манипулиране на изборите от една политическа партия, която със средствата на държавната власт и влияние, използва позицията си за спечелване на местните избори. Избирателното право е от основните политически права на гражданите. Неговото нарушаване показва неспазване на Конституцията на Република България, както и на основните демократични ценности на Европейския съюз. В момент, когато България е пълноправен член на съюза, приела като част от вътрешното си право европейското законодателство, с надеждата за европейско бъдеще на гражданите на България, именно партията, която се бори за европейско развитие на България, прави избори по начин, характерен за  тоталитарна държава, където гражданите са само елементи, които могат да бъдат принудени и манипулирани да дадат гласа си за този, когото трябва. При всички проведени избори през последните две години, националното ръководство на ГЕРБ многократно подчертава, че се бори непримиримо с купуването на гласове, а в същото време прави нарушения, много по-тежки от другите установени нарушения на партиите по изборите.
 
             Г-н министър-председател,

Във връзка с решението на ОбС-Пловдив, съм упълномощен да отправя искане към Вас за отстраняване на Иван Борисов Тотев  като областен управител на област Пловдив.

С уважение,
Илко Илиев
Председател на Общински съвет – Пловдив

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.