АктуалноГласовеЖивотЗабавлениеЗдравеИзпод тепетоМненияНовиниПУЛС

Защо райският газ може да е токсичен агресор, водещ до смърт?

Диазотният оксид (N2O), по-известен като „райски“ газ е опасен. Подчертавам ОПАСЕН. Нужен е не просто закон, а контрол от цялото общество, алармира шефът на Клиниката по токсикология към УМБАЛ „Свети Георги” доц. Светлан Дерменджиев 

Загубата на живот. Това е рискът, който винаги следва да се отчита, когато човек реши да пробва от чисто любопитство дадена психоактивна субстанция, подчертава специалистът 

 Колко опасна може да бъде употребата на така модерния сред младите в момента райски газ? Отговорът на този въпрос е еднозначен- МНОГО. Под тепето потърси най-известния специалист по отношение на вредите, които носят след себе си човешките пороци и слабости- началникът на Клиниката по клинична токсикология към УМБАЛ „Свети Георги” доц. Светлан Дерменджиев. 

„От средство за забавление, райският газ може да се превърне в един токсичен агресор, от който да пострада сериозно здравето на човека. И дори да предизвика фатален край. Райският газ е опасен. Подчертавам ОПАСЕН”, предупреди той. 

Доц. Дерменджиев осветлява проблема, разказвайки историята на това вещество, започнала с неговото синтезиране преди повече от 200 години, до зачестилата му употреба в наши дни

„В исторически аспект употребата на райския газ не е от днес, не е и от вчера. Проблемът нашумя напоследък във връзка със зачестилите случаи на употреба, предимно от малолетни у нас, и най-вече заради риска, който съществува. Реално, при инхалирането му може да се стигне до тежко остро въздействие върху здравето. Като химическо съединение райският газ представлява двуазотен окис. Открит е много отдавна. Историята му започва преди повече от 200 години. Представлява безцветен газ с приятен, сладникав мирис и вкус. Може да се причисли към групата на леките психоактивни вещества. Основното му предназначение, което е свързано и с масовата му употреба, е като еуфоризант. Разглежда се като алтернатива на алкохола, тъй като, подобно на него предизвиква усещане за своеобразно опиянение. Такова е въздействието му – еуфорично. Веществото се превръща  в най-популярният парти наркотик сред интелектуалците и хората на изкуството в началото на XIX век. Райският газ намалява усета за болка, отстранява безпокойството, тревожността, води до приятни изживявания, разбира се, когато се употребява в подходяща доза. При децата, обаче, съществува висок риск, който трябва да се осъзнае от цялото общество – от родители, от учители, от всички. Еднократното инхалиране на високи концентрации двуазотен окис може да причини тежко увреждане на здравето, понякога и с фатален изход. При подрастващите високият риск се обуславя от два фактора. Единият е свързан с функционалната незрелост на централната нервна система, поради което реакциите, за разлика от тези при организма на възрастните, са непредвидими. Втората особеност произтича от дозирането на самото вещество. Възможността за контролирана употреба, която да не доведе до предозиране в условията на еднократна експозиция при децата и юношите е много рискова“, подчертава доцент Дерменджиев. Той припомня, че освен наркотично, това съединение, подобно на другите азотни съединения, притежава още и дразнещо, и съдоразширяващо действие. Тези ефекти, обаче, се развиват при по-продължителна експозиция на райския газ. Освен това, той причинява и образуване на метхемоглобин. 

Доц. Дерменджиев припомня, че освен за забавление, райският газ се прилага и в медицината като леко упойващо вещество. Използва се като анестетик в денталната медицина, за извършването на някои интервенции. В стоматологията приложението му е безопасно, тъй като с него работят специалисти, и освен това потенциалният риск от усложнения е сведен до минимум, защото се подава с маска в смес с кислород. 

„Така рискът от хипоксия е сведен до минимум. Действието му е краткотрайно. Използва се предимно в денталната медицина, тъй като повечето стоматологични манипулации не изискват дълбока и продължителна анестезия. Употребата му не крие риск от засягане функцията на жизнено важните органи. След преминаване на упойващия ефект липсват трайни последици и не се развиват нежелани реакции, освен усещането за краткотрайна лека дезориентация. В медицината райският газ също може да бъде използван като анестетик при някои леки повърхностни интервенции, или за въвеждане в по-дълбока обща анестезия. По време на стоматологична интервенция съзнанието на пациента не се потиска, пациентът може да контактува словесно със своя стоматолог, и във всеки един момент може да му каже какво изпитва. Това е другото предимство на райския газ като анестетик в стоматологията”, разяснява началника на Клиниката по токсикология към УМБАЛ „Свети Георги. 

Той подчертава дебело, че има голяма разлика в начина на употреба, дозата и механизма на действие на райския газ за медицински цели и за забавление. Именно заради второто, той е придобил нарицателното наименование „райски”, а и „вълшебен” газ.  

Още малко история и много предупреждения

Райският газ е открит в далечната 1792-93г. от един английски химик- Джоузеф Пристли. Четвърт век по-късно  учените започват да изследват по-задълбочено неговите ефекти и да публикуват резултатите от своите изследвания. Английският химик и учен Хъмфри Дейви е един от най-известните изследователи на райския газ. Той е описал в над 500 страници неговото действие,  дори е опоетизирал „вълшебните“ според него ефекти, които лично е изпитал от въздействието на газа. Еуфорията и приятните изживявания се дължат на ефектите на газа върху специфични рецептори в мозъчните клетки. Той се приема като един от индукторите и регулаторите на продукцията на нервотрансмитери. Има индиректно отношение към синтезата на допамин и серотонин в мозъка, които обуславят усещането за еуфория и релаксация. Важно е, обаче, да се осъзнае потенциалният риск, който крие неконтролираната употреба на това съединение,  особено от децата. Този риск произтича от опасността за остро и тежко потискане на съзнанието, и свързаните с него последици за функционирането на дишането и сърдечната дейност.

Освен наркотичният ефект, който доминира в условията на остра експозиция, при по-продължителна употреба в по-ниски концентрации причинява съдоразширяващо и дразнещо лигавиците действие. Тежките остри интоксикации с азотни окиси, към които принадлежи и райският газ, може да отключат и токсичен белодробен оток. Освен чрез потискане на дихателния център, при масивна еднократна експозиция може да възникне спазъм на гласните връзки по рецепторно-рефлекторен тип. Ларингоспазмът може да причини смърт вследствие задушаване. Затова райският газ е опасен, подчертавам, много опасен, когато не се употребява правилно и контролирано, и  ако се допусне еднократна токсична експозиция, може да причини смърт. Друг момент, който следва да се има предвид при употребата на райски газ, е комбинирането му с алкохол или други психоактивни вещества – амфетамини, кокаин, канабис, LSD, халюциногенни гъби. При едновременна употреба на тези вещества освен   церебротоксичният, се потенцира и кардиотоксичният им ефект. Подобни комбинации могат да причинят фатален изход от тежки остри нарушения на сърдечната дейност.

„Виждаме как това съединение в един момент може да се превърне в токсичен агресор, от който да здравето на човека да пострада сериозно”, предупреждава доц. Дерменджиев. 

Той добави, че в клиниката по токсикология в УМБАЛ „Свети Георги” често попадат пациенти, които комбинират различни психоактивни субстанции с алкохол и предупреждава, че подобни  интоксикация причиняват остро увреждане на здравето и при хора в зряла възраст. 

Новите пороци

Доцент Дерменджиев коментира и някои нови „модни“ увлечения на младите хора. Такива тенденции се споделят особено в социалните мрежи. Все по-често се коментира употребата на никотин под формата на инхалиране на никотинови изпарения от поставена в „торбичка“ листна  или стрита на прах тютюнева маса. При инхалиране, особено след нагряване, се получава остро въздействие на никотиновите изпарения, което, обаче, също може да крие риск от тежка остра интоксикация с непредвидими последици за здравето.  Този метод на „разпускане” все още не е масово разпространен, но също буди сериозна тревога сред специалистите, особено при съчетание с други наркотични вещества. 

Старите пороци

„Проблемът с употребата на твърда дрога, изграждането на зависимост и рискът от предозиране, винаги съществува. В случаите, когато пациентите стигат до нас, при тях най-често се регистрират симптомите на остра интоксикация. А тя възниква вследствие на предозиране с употребявания наркотик. Тогава симптомите могат да варират по тежест, като най-често признаците са от страна на централната нервна система с потискане на съзнанието, включително до кома. Освен мозъчните симптоми се наблюдава и засягане на сърдечната дейност. Както алкохолът, така и твърдите наркотици, имат кардиотоксично действие. Някои пациенти изпадат в шок. При други се наблюдават остри нарушения в сърдечния ритъм. Освен това се засяга и дишането, като се потиска дихателния център. Възможно е, особено при млади хора, да се развие и токсичен белодробен оток. Лечението е комплексно. Включва прилагане на  антидоти, бъбречни и извънбъбречни методи за очистване на кръвта от токсичните вещества. Ако  пациентът има нужда от дихателна реанимация същата се прилага в съответния обем след консултация със специалисти от клиниката по анестезиология и реанимация. Нашите екипи са подготвени, висококвалифицирани, и денонощно осигуряват специализирана токсикологична помощ за пациентите от Пловдив, областта и граничещите с Пловдивска области от страната. Дълго време клиниката бе единствената в България, която съчетаваше терапевтичната с реанимационната  токсикологична дейност. „

„Няма доказателства, които да сочат към намаляване употребата на синтетичната „дизайнерска“ дрога, на „твърдите“ наркотици и канабиса, на злоупотребата с психотропни медикаменти. Моят съвет към всеки, който посяга към такива вещества, без значение от мотива, който използва пред себе си, е най-напред да прецени риска от това  какво ще последва за него. В този ред на мисли решението на Народното събрание преди да се разпусне за забрана на разпространението на райски газ сред непълнолетни лица е напълно оправдано. Искрено се надявам, контролът върху спазването на тази забрана да бъде ефективен. А за да бъде ефективен, контролът трябва да бъде на всички нива – от оторизираните за целта държавни органи до упражняването на  ежедневен текущ контрол от страна на родителите, учителите, на цялото общество. Този контрол трябва да бъде непрекъснат, защото последиците за младото поколение могат да бъдат необратими, включително загубата на живот. Това е рискът, който винаги следва да се отчита, когато човек реши да пробва от чисто любопитство дадена психоактивна субстанция. Винаги трябва да се отчита този риск. И понеже децата са във възрастта на любопитството и искат всичко да разберат, да разгадаят, да почувстват, преценката им се различава от тази на възрастните. Затова контролът от страна на родителите трябва да бъде изключително висок.  Родители, наблюдавайте и контролирайте поведението на децата си !”.

Такъв е финалният призив на специалистът – токсиколог доцент Дерменджиев.

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

Един коментар

  1. Браво за обстойната статия, даваща компетентна информация по проблема. Но кой от привържениците на райския газ ще я прочете …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина