ГрадътИзпод тепетоНовини

Становище на УМБАЛ “Св. Георги” за казуса с пострадалия от паднало дърво

Във връзка с материал на Нова телевизия, озаглавен „Поискаха няколко хиляди лева за операция на мъжа, затиснат от паднало дърво в Пловдив“, в който материал се акцентира върху сумата, заплатена от близките на пациента за проведено по спешност лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, обръщаме внимание, че с представения материал се цели единствено привличането на вниманието на аудиторията и сензация, а не достоверност на информацията.  

Журналистическата етика изисква освен всичко друго, и предоставянето на точна и проверена информация, избягване на преднамерено скриване или изопачаване на факти, както и проверка на информацията преди нейното публикуване, с оглед обективност и безпристрастност при представянето на случая. Становище на лечебното заведение не е потърсено преди излъчването на материала, като видно от заглавието, информацията е представена подвеждащо.

Пациентът е приет по спешност в Отделение по смешна медицина – Звено „Ортопедия и травматология“ при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив в 13:10 часа на 28.03.2023 г. с политравми на горен десен и долен ляв крайник. Поради тежестта на травмите на пациента, се е наложило извършването на оперативна интервенция, при която са вложени медицински изделия, както следва:

1. Заключваща табуларна плака 1/3 – 3.5 мм., на стойност 1000,00 лв. ;

2. Заключващи винтове, самонарезни – 3.5 мм., на стойност 170,00 лв.;

3. Заключваща плака за дистална тибия L/B, лява – 3.5 мм., на стойност 1500,00лв. и

4. Проксимален бедрен антиротационен пирон, на стойност 1800,00 лв.

Стойността на вложените медицинските изделия не се заплаща от Националната здравно-осигурителна каса, независимо от това дали пациентът е здравноосигурен или здравнонеосигурен. Нормативната уредба предвижда тези изделия да се заплащат от пациента.

На пациента е разяснена необходимостта от влагане на медицинските изделия, за което той е подписал декларация за информирано съгласие, като му е разяснено, че същите не се заплащат от бюджета на НЗОК. Изделията са заявени чрез Болнична аптека на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по предвидения ред за заявяване, отпускане и отчитане на медицински изделия, влагани при лечението на пациенти.

Операцията на пациента е извършена след професионална преценка на възможностите и състоянието на пациента от лекуващия го лекар, уточняване на реда на заплащане на медицинското изделие и произхода му, надлежно оформяне на медицинската документация и представено изрично съгласие от страна на пациента за влагане на конкретните медицински изделия, описани по вид, модел и производител.

Медицинските изделия са заплатени на касата на лечебното заведение, за което има издадени разходооправдателни документи – фактура № 1400049019 и  фактура № 1400049021 от 28.03.2023 г.

Ролята на медиите във формирането на общественото мнение обуславя отговорността, която има всеки журналист при представянето на обективна, достоверна и проверена информация.  

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Тва е изкривената реалност в която живеем , здравно осигуряваме се ,а като стане нещо се оказва ,че така наистина не сме здравно осигурени . Здравната каса не плащала това и онова и тнт… Единствено покривала Аналгин и то ако е приет анално…. Мислете , мислете хубаво , избори идват …мислете за кой ще гласувате. Аз ще гласувам за Киро енд дъ ганг. ПП+ДБ=ВОЛ!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина