Определиха 3-те най-големи заплахи за здравето

Новини ПУЛС

Органът на Комисията за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) представя приоритетен списък на 3-те главни заплахи за здравето, които изискват координация на мерките на равнище ЕС в контекста на медицинските мерки за противодействие. Съветът на HERA постигна съгласие по списък, който включва три категории заплахи за здравето като животозастрашаващи или по друг начин сериозно вредни за здравето, които имат потенциал да се разпространят в държавите членки на Европейския съюз:

1) патогени с висок пандемичен потенциал, 2) химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи и 3) заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност.

В съответствие с работния план на HERA за 2022 г. HERA, в сътрудничество със службите на Комисията, агенциите на ЕС и международните партньори и експерти, направи тази класация, за да подбере три заплахи за здравето с голямо въздействие, с цел да се гарантира глобално съгласуване и тясно сътрудничество в областта на здравната сигурност в световен мащаб.

Установени категории сериозни трансгранични заплахи за здравето

1. Патогени с висок пандемичен потенциал: това включва разглеждане на конкретни пораждащи безпокойство вирусни семейства, като се взема предвид и зоонозният характер на повечето нововъзникващи инфекциозни болести със сериозни последици. Тази категория включва предимно семейства от респираторни РНК вируси.

2. Химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи: те могат да произлизат от случайно или умишлено освобождаване, като се вземат предвид глобалните геополитически напрежения, както и инциденти, причинени от недобросъвестни участници. Химичните, биологичните, радиологичните и ядрените вещества са идентифицирани въз основа на вероятността от появата им и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве;

3. Заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност, които представляват един от най-големите рискове за човешкото здраве, като само антибактериалната резистентност причинява годишно над 1,2 милиона смъртни случая в световен мащаб.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.