БизнесЗелен градИзбор на редактораНовиниРазследване

Какво е пиролиза на гуми и как влияе върху здравето?

Във връзка с новината от днес, че РИОСВ отмени общественото обсъждане на бъдеща инсталация за рециклиране на гуми ви запознаваме с термина пиролиза и как процесът влияе върху човешкото здраве и природата.

Пиролизата на гуми е процес, при който се използва висока температура и отсъствие на кислород за разграждане на гумите във въглерод, течни и газообразни продукти. Този процес обикновено се извършва в специализирани инсталации, наречени пиролизни заводи.

Основната идея на пиролизата на гуми е да се преобразува гумения материал в ценни продукти, като карбон, течни горива (пиролитично масло) и газове.

Не бива в никакъв случай да се отваря инсталация за пиролиза в рамките на града.

Инсталация за пиролиза на гуми със сигурност ще доведе до вреди на здравето на пловдивчани. Рисковете не са малко, а всяко нещо създаващо риск за здравето на хората в града е хазарт, който не бива да играем. Опасността идва от емисиите от инсталацията и главните рискове са два – за здравето на хората и на екосистемата.

ВРЕДНИ ЕМИСИИ ПРИ ПИРОЛИЗА НА ГУМИ

Нека видим конкретно какво пише за емисиите в Доклада на ОВОС.

За предотвратяване на емисиите на вредни вещества във въздуха от инсталацията, изгорелите газове от индиректното подгряване на пиролизния реактор ще се изпускат в атмосферата през едно организирано изпускащо устройство (комини). Съгласно чл.18, ал. 3 от Наредба No4/05.04.2013 г. в съответствие с Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентраци на вредни вещества в приземния слой, издадена на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за минимална височината на изпускащото устройство – комина е определена 15 метра, но инвеститорът избира височината на комина да бъде 37 метра, за да гарантира постигането на по–добро разсейване на емисионните замърсители изпускани в атмосферата.

Тоест, уж за “предотвратяване” на емисиите на вредни вещества, каквито еднозначно ще има, коминът се планира да се направи просто по-висок – 37 вместо 15м. Така и хората от по-крайните квартали ще могат да усетят влиянието на емисиите, не само тези в непосредствена близост. Също така, биха достигнали и до нивите на зеленчукопроизводителите извън рамките на града.

Нека видим какви са те и как влияят.

Газообразните вещества, изпуснати от инсталация за пиролиза на гуми са:

  • CH₄ – Метан (Methane)
  • C₂H₄ – Етилен (Ethylene)
  • C₂H₆ – Етан (Ethane)
  • C₃H₈ – Пропан (Propane)
  • CO – Въглероден окис (Carbon Monoxide)
  • CO₂ – Въглероден диоксид (Carbon Dioxide)
  • H₂S – Сероводород (Hydrogen Sulfide)

Източник – https://www.wastetireoil.com/Pyrolysis_faq/Pyrolysis_Plant/can_the_exhaust_gas_from_waste_tire_pyrolysis_plant_be_recycled_1555.html# 

Вещества 1-4 се връщат обратно да изгорят в реактора, захранвайки процеса на пиролиза.

H₂S, CO, и CO₂ – сероводород, въглероден окис и въглероден диоксид обаче не горят, съответно се изпускат в атмосферата.

ВЛИЯНИЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ПРИ ЧОВЕКА

Ето как влияят те:

Сероводород (H2S)
Само 1% от сярата от гумите е открита в произведеното от пиролиза течно вещество, останалата се изпуска в атмосферата като сероводород.

Източник – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165237000000917 

Сероводородът е от по-известните отровни за здравето на хората газове. Той е изключително бързодействащ, силно токсичен, безцветен газ с мирис на развалени яйца. При ниски нива сероводородът предизвиква дразнене на очите, носа и гърлото. Умерените нива могат да причинят главоболие, световъртеж, гадене и повръщане, както и кашлица и затруднено дишане. По-високите нива могат да причинят шок, конвулсии, кома и смърт. Като цяло, колкото по-сериознo е излагането, толкова по-тежки са симптомите.

Източник – https://wwwn.cdc.gov/TSP/MMG/MMGDetails.aspx?mmgid=385&toxid=67#:~:text=At%20low%20levels%2C%20hydrogen%20sulfide,convulsions%2C%20coma%2C%20and%20death.

Също така, освен на човешкото здраве, влияе и на околната среда. Сероводородът, попаднал в атмосферата, бързо се превръща в сярна киселина (H2SO4), която съответно предизвиква киселинен дъжд.

Източник- http://www.met.reading.ac.uk/~qq002439/aferraro_sulphcycle.pdf

Излишно е да се каже, че не бива да предприемаме никакви действия, които по какъвто и да е начин да увеличават нивата на този отровен газ близо до мястото, в което живеем.

Въглероден окис (CO)
Въглеродният окис е друг отровен газ, който също по никакъв начин не искаме в домовете ни.

Той оказва влияние върху здравето чрез реакцията си с хемоглобина в кръвта. Хемоглобинът е съединението, което захранва клетките с кислород. Афинитетът на хемоглобина е повече от 200 пъти по-висок към CO, отколкото към кислорода, съответно той замества кислорода в кръвта вече при ниски концентрации, ефективно водейки до задушаване на клетъчно ниво.

Ефектите върху човешкото здраве са разнообразни. При много високо излагане този газ може да предизвика инсулти, загуба на съзнание и смърт на части от мозъка и на самия индивид. При по-ниско излагане има по-леки влияния на поведението, например нарушено учене, намалена бдителност, нарушена изпълнение на сложни задачи, увеличено време за реакция. Тези симптоми се появяват и при нива, присъщи в стандартна градска среда близо до натоварени кръстовища. Наблюдават се и определени ефекти върху сърдечно-съдовата система.

Въглероден диоксид (CO2)
Въглеродният диоксид освен, че е парников газ, е друг газ, който също има множество вреди върху здравето при повишени количества.

Източник – https://www.nature.com/articles/s41893-019-0323-1

Тежки метали
Пиролизата при температури над 700 °C превръща тежки метали като Pb и Cd (олово и кадмий) от течно в газообразно състояние.

Източник – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7831513/#:~:text=It%20is%20known%20that%20Cd,heavy%20metals%20Cd%20and%20Pb.

Вредите им за организма на човека са широко документирани от години и са ясни на науката.

Олово
Отравянето с олово може да причини репродуктивни проблеми при мъжете и жените, високо кръвно налягане, бъбречни заболявания, храносмилателни проблеми, нервни разстройства, проблеми с паметта и концентрацията, общо намаление на IQ, както и болки в мускулите и ставите. Има също доказателства, че излагането на олово може да доведе до рак при възрастни.

Източник – https://ww2.arb.ca.gov/resources/lead-and-health#:~:text=Lead%20poisoning%20can%20cause%20reproductive,result%20in%20cancer%20in%20adults. 

Кадмий
Кадмият предизвиква деминерализация и съответно отслабване на костите, намалява белодробната функция и може да предизвика рак на белите дробове.

Източник: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19106447/#:~:text=Cd%20can%20also%20cause%20bone,the%20risk%20of%20lung%20cancer.

От шестте най-критични замърсители за околната среда, пиролизата на гуми произвежда 4 от тях. Те са олово, въглероден окис, фини прахови частици, и сероводород. Единствено озон и азотен диоксид не произвежда.

Източник – https://www.in.gov/idem/files/factsheet_oaq_criteria_pb.pdf

ИЗТОЧНИК НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

Компанията доставчик, посочена в Доклада на ОВОС за проекта е:

Beston (HENAN) MДКachinery Co. Ltd.

Адрес: Beston Industrial Zone, Xiwang RD,

Industry Cluster Area, Shangqiu City-476000, China

Уеб сайт: https://www.bestongroup.net/

Компанията показва на сайта си четири модела на инсталации, всички с комини, през които да излизат емисиите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пиролизата е опасен процес, който не бива да се допуска в близост до жилищни зони. В интернет може да бъдат намерени много статии, описващи този процес като ‘безвреден и екологично чист’, но всичките от тях са написани от самите компании, които продават съоръженията. Описано е и като по-добрия вариант, пред това да се горят гумите на открито. Това е абсурдно сравнение, тъй като съществуват и по-устойчиви начини на повторна употреба на гумите. Например нарязването им и използването им като настилка в градска среда ( при площадки за игра, в паркове и пр.), както и биха могли да се добавят към асфалт.

Пиролизата недвусмислено произвежда емисии, които водят до вреди на човешкото здраве и околната среда. Колкото и да се минимизират ефектите от нея, при всички положения не бива да се допуска да се прави в близост до жилищни зони, камо ли в центъра на града. Така следваме модела на силно замърсени държави като Индия и Пакистан.

автор Ненко Манолов от Пловдив за хората.

Снимка: архив Под тепето

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина